Uutinen / 13.3.2014

Puustoa karsitaan Viikinmäessä

Helen Sähköverkko Oy uusii 110 kV:n voimajohtoja Viikinmäessä. Puustoa karsitaan uudella johtoalueella viikosta 12 alkaen.

Viikinmäen sähköaseman uudistamisen yhteydessä myös 110 kV siirtoverkon voimajohtoja joudutaan siirtämään yhden pylväsvälin verran eli noin 200 – 400 metrin matkalta. 
Tällä alueella tehdään puuston karsintaa viikosta 12 alkaen.

Uusi maamerkki

Voimajohtojen uuden reittilinjauksen yhteydessä kaksi vanhaa, Lahden moottoritien varressa olevaa voimajohtopylvästä puretaan ja ne korvataan uudella maisemapäätepylväällä, joka valmistuu  heinäkuussa. Maisemapäätepylvään on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co ja sen valmistuksesta vastaa Eltel Networks Oy. Varsinainen johtosiirto tehdään alkusyksystä 2014.
Rakennustyöt uudella kytkinlaitoksella ovat parhaillaan käynnissä ja ne saadaan valmiiksi tämän vuoden lopussa.