Nyhet / 13.3.2014

Trädgallring i Viksbacka

Helen Elnät Ab förnyar 110 kV kraftledningar i Viksbacka. I det nya ledningsområdet utförs trädgallring med början vecka 12.

I samband med förnyandet av Viksbacka elstation blir det också nödvändigt att flytta kraftledningar i 110 kV överföringsnätet på en ca 200 – 400 meter lång sträcka mellan två stolpar. 
I det här området utförs trädgallring med början vecka 12.

Nytt landmärke

I samband med omläggningen av kraftledningarna rivs två gamla kraftledningsstolpar vid Lahtis motorväg och ersätts med en ny designad ändstolpe som blir färdig i juli. Stolpen har designats av Arkitektbyrå Virkkunen & Co medan Eltel Networks Oy står för tillverkningen. Den egentliga flyttningen av ledningen sker under förhösten 2014.
Byggnadsarbetena på det nya ställverket pågår som bäst och slutförs inom detta år.