Uutinen / 8.5.2014

RESCUE edistää kaukojäähdytystä EU:ssa

Kiinteistöjen jäähdytys on yksi suurimmista sähkösyöpöistä Euroopan kaupungeissa. 

IEE (Intelligent Energy Europe) perusti kesäkuussa 2012 Rescue (Renewable Smart Cooling in Urban Europe) – projektin edistämään kaukojäähdytystä EU:n alueella. Myös Helsingin Energia tuo projektiin kaukojäähdytysosaamistaan.

Jäähdytystarve näyttäisi kasvavan Euroopassa, samalla kuitenkin sähkön- ja siten myös primäärienergian kulutusta tulisi vähentää merkittävästi, EU:n päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopassa tutkitaankin nyt aktiivisesti uusia ja innovatiivisia vaihtoehtoja haasteen ratkaisemiseksi. Kaukojäähdytys näyttäisi olevan kiinteistöjen energiatehokkuuden ohella yksi tehokkaimmista ratkaisuista ongelmaan.

Rescue-projektin ensisijainen tehtävä on herättää paikallisten yritysten ja kaupunkien kiinnostusta sekä opastaa paikallisia toimijoita ymmärtämään energiatehokkaan kaukojäähdytyksen ympäristö- ja taloudelliset hyödyt. Tätä tehtävää varten projektiin on kerätty EU:n alueelta yrityksiä ja yhteisöjä, muiden muassa Helsingin Energia. Työtä helpottamaan projektissa on tuotettu tietopaketti kaukojäähdytyksestä. Projektin on määrä valmistua marraskuussa 2014.

 

Jäähdytysliiketoiminnan päällikkö Kosti Koski kertoo, että Helsingin Energialla ei ole normaalisti ylimääräisiä resursseja ulkomaille suuntautuvaan vientityöhön. Tämä projekti on kuitenkin merkittävä koko EU:n ja myös toimialan kannalta, joten päätimme osallistua projektiin neuvonantajan roolissa. Meillä on osaamista, jota EU:ssa arvostetaan ja tarvitaan, olemme toimineet edelläkävijänä vielä muissa EU maissa suhteellisen tuntemattoman CHC (Combined Heat and Cooling) -järjestelmän kehittämisessä.

RESCUE edistää kaukojäähdytystä EU:ssa

Helsingin järjestelmä esimerkkinä

 

Viimeisin projektipalaveri pidettiin Helsingissä ja sen yhteydessä projektikumppanit vierailivat myös järjestelmän sydämessä: Katri Valan lämpöpumppulaitoksella. Laitoksen monimuotoisuus herätti paljon mielenkiintoa ja taisi jäädä vierailijoita muutama asia vielä askarruttamaankin insinöörien esityksen jälkeen. Samalla laitoksella kun hyödynnetään ja tuotetaan energiaa lukemattomista eri lähteistä; puhdistettu jätevesi, merivesi, auringon lämpö, kaukojäähdytys, uusiutuva kaukolämpö, servereiden hukkaenergiat… kaikki yhdistyvät tehokkaimmalla tavalla samassa prosessissa.

Keski- ja Etelä-Eurooppa on haasteellinen

Olosuhteet ja haasteet kaukojäähdytyksen leviämiselle ovat Kosti Kosken mukaan vaihtelevia Euroopan eri maissa. Esimerkiksi Pariisissa, jossa jäähdytystarve on huikea, on jo iso kaukojäähdytysjärjestelmä käytössä. Myös Pohjoismaista löytyy kovasti kiinnostusta kaukojäähdytykseen ja järjestelmiä on jo olemassa tai rakenteilla useissa eri kaupungeissa.

Sen sijaan monissa Keski- ja Etelä-Euroopan maissa kaukojäähdytys on vielä varsin vieras ratkaisu. Projektiryhmä onkin kiertänyt aktiivisesti näissä maissa, tiedon ja ymmärryksen levittämiseksi.
Haasteet kaukojäähdytyksen edistämisessä liittyvät monesti kulttuurieroihin ja toimintatapoihin. Vanhojen ja tehottomien toimintatapojen muuttaminen vie aina oman aikansa.

Lue lisää aiheesta

Lämpö