Uutinen / 10.2.2014

Verkostoautomaatio nopeuttaa sähköverkon vianselvitystä

Helen Sähköverkko Oy investoi verkostoautomaation lisäämiseen Helsingin alueen sähköverkon muuntamoissa. Verkostoautomaation avulla voidaan jakeluhäiriöiden kestoaikaa lyhentää parhaimmillaan tunneista minuutteihin.

Helen Sähköverkko Oy on tänä vuonna tehnyt uuden sopimuksen 200 muuntamon varustamisesta verkostoautomaatiolaitteilla vuoden 2016 loppuun mennessä. Verkostoautomaation määrää on lisätty järjestelmällisesti jo viiden vuoden ajan ja tällä hetkellä verkostoautomaation piirissä on 300 muuntamoa.


-  Verkostoautomaation ideana on, että muuntamot varustetaan kaukokäyttölaitteistoilla, jolloin muuntamoa voidaan ohjata sähköverkon käyttökeskuksesta. Vikatilanteessa ei enää tarvitse lähteä muuntamoon tekemään vikapaikan erotusta, vaan se voidaan hoitaa kauko-ohjatuilla erottimilla käyttökeskuksesta. Etenkin Helsingissä ruuhkat sekä tiivis kaupunkirakenne aiheuttavat sen, että matkaan muuntamolle saattaa kulua pitkä aika, kertoo Minna Paavola Helen Sähköverkko Oy:stä.

Kauko-ohjauksen lisäksi verkostoautomaation piirissä olevat muuntamot on varustettu sähkön kuormitus- ja laatutietojen mittauksella, vianpaikannuksella sekä erilaisilla hälytyksillä, joilla voidaan seurata muuntamolaitteiden tilaa etänä. Verkostoautomaatiolla saavutetaan parempi toimitusvarmuus, kun sähkönjakelun keskeytysaikoja saadaan lyhennettyä tuntuvasti. Automaatiota hyödynnetään laajasti myös sähköverkon normaaleissa kytkennöissä.

Helsinki edelläkävijä verkostoautomaatiossa

Tällä hetkellä Helen Sähköverkko Oy:n muuntamoista vajaa viidennes on verkostoautomaation piirissä. Vuoden 2016 loppuun mennessä tavoitteena on nostaa verkostoautomaation määrä neljännekseen muuntamoista. Se on Suomessa merkittävä määrä ja nostaa Helen Sähköverkko Oy:n maailmanlaajuisestikin edelläkävijäksi verkostoautomaation hyödyntämisessä.


Helsingissä sähkönjakelussa on hyvä toimitusvarmuus

Sähkön toimitusvarmuus oli viime vuonna Helsingissä erittäin hyvä. Sähkönjakeluverkosto on pääkaupungissa käytännössä kokonaan kaapeloitu säävarmaksi.Verkostoautomaatiolla on saatu keskimääräistä vian kestoaikaa lyhennettyä nyt jo viidenneksellä viiden vuoden aikana.

Lue lisää aiheesta

Yritykset