Nyhet / 14.2.2014

Nätautomation ger snabbare utredning av fel i elnätet

Helen Elnät Ab investerar i ökad nätautomation i nätstationerna i elnätet i Helsingfors. Med hjälp av nätautomation kan distributionsavbrotten förkortas, i bästa fall från timmar till minuter.

Helen Elnät Ab har i år ingått ett nytt avtal om att förse 200 nätstationer med nätautomationsutrustning före utgången av 2016. Nätautomationen har systematiskt utökats redan i fem års tid och omfattar för närvarande 300 nätstationer.


-  Idén med nätautomation är att förse nätstationerna med fjärrdriftsutrustning som gör att stationen kan styras från elnätets driftcentral. När ett fel uppstår behöver man inte längre bege sig till nätstationen för att frånskilja felet, utan det kan skötas från driftcentralen med fjärrstyrda frånskiljare. Framför allt i Helsingfors gör rusningstrafik och den täta stadsstrukturen att det kan ta lång tid att ta sig till nätstationen, säger Minna Paavola på Helen Elnät Ab.

Förutom fjärrstyrning har nätstationerna som omfattas av nätautomation också försetts med mätning av elbelastningen och elkvaliteten, fellokalisering samt larm av olika slag med vilka anläggningarna i nätstationen kan fjärrövervakas. Nätautomation förbättrar leveranssäkerheten, då avbrottstiderna kan förkortas kännbart. Automation utnyttjas i stor utsträckning även vid normala kopplingsåtgärder i elnätet.

Helsingfors föregångare inom nätautomation

För närvarande omfattar nätautomationen en knapp femtedel av Helen Elnät Ab:s nätstationer. Målet är att höja andelen till en fjärdedel före utgången av 2016. I Finland är detta en betydande mängd och även globalt gör det Helen Elnät Ab till en föregångare inom utnyttjande av nätautomation.


I Helsingfors är elleveranssäkerheten god

Elleveranssäkerheten i Helsingfors var mycket god i fjol. Eldistributionsnätet i huvudstaden består i praktiken helt och hållet av jordkabel och är därmed skyddat mot vädrets makter.Genom nätautomation har man redan nu lyckats förkorta den genomsnittliga feltiden med en femtedel på fem år.

Läs mer om ämnet

Företag