Uutinen / 30.11.2015

Analyytikko seuraa sähkömarkkinoita

Sähkön hinta muodostuu useista osatekijöistä. Helen käyttää hintakehityksen arviointiin alan parhaita asiantuntijoita.

Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen, totesi fyysikko Nils Bohr aikanaan. Tämä koskee osittain myös sähkön hintakehitystä. Kukaan ei tiedä tulevia hintoja tarkasti, mutta todennäköistä kehitystä on mahdollista arvioida.

Sähkön hintavaihtelu jakaantuu kahteen osaan: lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen. Pohjoismaisessa sähköpörssissä spot-markkinahinta seuraavalle päivälle määräytyy kalleimman tuotantomuodon mukaan. Kauemmille jaksoille sähkön hintamuodostuu lähinnä päästöoikeuksien ja kivihiilen hinnan sekä kysyntä- ja tarjontanäkymien perusteella.

Nord Poolin spot-markkinalla sähkön hinta vaihtelee tunneittain. Jokainen sähköpörssin jäsen jättää osto- tai myyntitarjouksen eri hintatasoille. Tulevan vuorokauden markkinahinta vastaa kalleimman kyseeseen tulevan tuotantomuodon muuttuvia keskimääräiskustannuksia.

Helen käyttää sähkön hintakehityksen arviointiin useita alan asiantuntijoita. Yksi analyysipalveluja tarjoavista yrityksistä on norjalainen Nena.

”Päätyöni on arvioida sähkön hintakehitystä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä”, kertoo Nenan pääanalyytikko Sigbjørn Seland.

”Lyhyen tähtäimen hintoihin vaikuttavat säätila sekä sen hetkinen kysyntä ja tarjonta, pidemmällä aikavälillä on osattava arvioida kansainvälistä politiikkaa ja makrotalouden kehitystä.”

Hyvä analyysi ennustaa hintakehitystä tarkasti. Analyytikon työssä vaaditaan matemaattista ja tilastotieteellistä osaamista.

”Asiakkaani odottavat analyyseiltämme sitä, että päihitämme markkinat. Meidän on osattava ennustaa hintakehitys täsmällisemmin kuin mitä esimerkiksi futuurien hinnat pörssissä ennakoivat”, Seland sanoo.

Sateen määrä merkitsee

Lyhyellä aikavälillä Pohjoismaissa vallitseva säätila on tärkein sähkön hintaan vaikuttava tekijä. Kylmä ja vähäsateinen sää nostaa sähkön hintaa, lämmin ja sateinen sää puolestaan laskee sitä.

Vesivoiman osuus sähköntuotannosta on Pohjoismaissa poikkeuksellisen suuri. Käytettävissä oleva vesimäärä vaikuttaa muiden tuotantomuotojen tarpeeseen. Edullista vesivoimaa on ollut tänä vuonna keskimääräistä enemmän käytettävissä. Jos loppuvuosi on vähäsateinen, odotetaan sähkön hinnan nousevan.

Spot-hinnat vaihtelevat huomattavasti, mutta sähköpörssissä on mahdollista suojautua tulevilta hintavaihteluilta riskienhallinnan avulla. Fyysisen spot-sähkökaupan rinnalle ovat syntyneet johdannaismarkkinat.

Johdannaismarkkinatuotteilla käydään kauppaa Nasdaqin omistamassa pörssissä. Futuurien hinnat ovat markkinoiden näkemys tulevaisuuden sähkön spot-hinnasta. Niillä käydään kauppaa seuraavien viikkojen ja kuukausien tai jopa vuosien sähkön keskihinnasta.

Sähköä ostavien yritysten ei tarvitse välttämättä itse huolehtia hintakehityksestä. Helen tarjoaa asiakkailleen markkina-analyytikkojen palvelut ja sähkösalkun hallinnan.

Päästökauppajärjestelmä vaikuttaa hintoihin

Neljän viime vuoden aikana markkinahinnat ovat laskeneet kuutisenkymmentä prosenttia. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti kivihiilen ja päästöoikeuksien hintojen jyrkkä lasku.

Kivihiilen kysyntä Kiinassa ei ole kasvanut odotetusti. Uusiutuva energia on korvannut fossiilisia polttoaineita. Euroopassa päästöoikeuksia on ollut myynnissä runsaasti.

Yli puolet sähköstä Pohjoismaissa tehdään vesivoimalla, neljäsosa ydinvoimalla, loput muilla uusiutuvilla sekä fossiilisilla polttoaineilla. Myös maiden välisissä siirtoyhteyksissä on eroja, jotka vaikuttavat sähkön hintoihin alueellisesti.

Pariisin ilmastokokouksen vaikutus sähkömarkkinoihin jäänee vähäiseksi. Jos kansainvälinen yhteisö onnistuu tekemään kunnianhimoisia globaaleja sitoumuksia, se todennäköisesti nostaa sähkön hintaa.

”EU:n päästökauppajärjestelmä vaikuttaa merkittävästi sähkön hintoihin”, Seland sanoo.

”Jos Pariisissa saadaan aikaan ilmastosopimus, EU:n komissiolle on helpompaa vähentää päästökiintiöitä vuoden 2020 jälkeen. Se korottaisi päästöoikeuksien hintaa ja siten myös sähkön hintaa tulevaisuudessa.”

Teksti Juha Europaeus

Lue lisää aiheesta

Yritykset Yritykset