Uutinen / 8.4.2015

Hanasaaren pellettijärjestelmän rakennustyöt alkoivat

Hanasaaren voimalaitoksen pellettijärjestelmän perustustyöt ovat päässeet vauhtiin. Voimalaitokselle rakennetaan pellettijärjestelmä, jonka avulla osa voimalaitoksen käyttämästä kivihiilestä voidaan korvata puupelleteillä.

Teksti: Marina Galkin-Aalto

Hanasaaren voimalaitosalueelle rakennetaan kaksi 500-kuutioista pellettisiiloa, kuljetinjärjestelmät ja pelletin syöttölaitteet. Hanasaaren pellettihanke on jatkoaskel pellettikokeille, joita on tehty voimalaitoksella vuodesta 2012 asti. Pellettikokeiden perusteella arvioitiin, että kivihiilestä voidaan korvata 5-7 prosenttia puupelletillä ilman merkittäviä ongelmia tai teknisiä muutoksia voimalaitokseen.

 

Myös Salmisaaren voimalaitokselle rakennettiin pellettijärjestelmä viime vuonna. Kun sekä Hanasaaressa että Salmisaaressa päästään polttamaan pellettejä 5-7 prosentin osuudella, pellettiä poltetaan Helsingissä yhteensä lähes 100 000 tonnia vuodessa. Määrä vastaa noin kolmasosaa koko Suomen pellettituotannosta.

 

- Pellettijärjestelmän perustustöitä tehdään kesäkuun alkuun saakka, jonka jälkeen alkavat laiteasennukset. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä pellettijärjestelmä on otettu käyttöön ja pelletin jatkuva seospoltto voidaan aloittaa, kertoo projektipäällikkö Teemu Nieminen Helen Oy:stä.

 

Pellettien käytön lisääminen Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa on osa Helenin kehitysohjelmaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Helenin tavoitteena on tuoda markkinoille uusia, uusiutuvaan energiaan liittyviä tuotteita ja palveluita. Esimerkiksi pelletinpolton edetessä suunnitelmana on tarjota asiakkaille mahdollisuus hankkia kokonaan pelleteillä tuotettua kaukolämpöä.