Nyhet / 10.4.2015

Byggstart för Hanaholmens pelletssystem

Grundläggningsarbetena för pelletssystemet på Hanaholmens kraftverk har kommit i gång. På kraftverket byggs ett pelletssystem med vars hjälp en del av stenkolsbränslet kan ersättas med träpellets.

På Hanaholmens kraftverksområde byggs två pelletssilor på vardera 500 kubikmeter, transportörer och utrustning för pelletsmatning. Hanaholmens pelletsprojekt är följande steg efter pelletsförsöken som pågått sedan 2012 på kraftverket. På basis av pelletsförsöken bedömde man att 5–7 procent av stenkolet kan ersättas med träpellets utan större problem eller tekniska omändringar i kraftverket.

Också på Sundholmens kraftverk byggdes ett pelletssystem i fjol. När man börjar blanda 5–7 procent pellets i stenkolet på både Hanaholmen och Sundholmen, kommer pelletsförbrukningen i Helsingfors att uppgå till närmare 100 000 ton per år. Det motsvarar omkring en tredjedel av hela landets pelletsproduktion.

- Grundläggningsarbetena för pelletssystemet pågår till början av juni och därefter börjar installationen av utrustningen. Målet är att få i gång pelletssystemet inom detta år så att vi kan börja med kontinuerlig pelletsinblandning, säger projektchef Teemu Nieminen på Helen Ab.

En ökad användning av pellets vid Hanaholmens och Sundholmens kraftverk är ett led i Helens utvecklingsprogram med sikte på en kolneutral framtid. Helen har som mål att lansera nya produkter och tjänster i samband med förnybar energi. När pelletseldningen kommit i gång har man bland annat planer på att ge kunderna möjlighet att köpa fjärrvärme som helt och hållet producerats med pellets.