Uutinen / 10.3.2015

Hanasaaressa puhdistetaan öljysäiliöitä, hajuhaitat mahdollisia

Helenin Hanasaaren voimalaitoksella puhdistetaan parhaillaan raskasöljysäiliötä. Säiliö puhdistetaan, koska se muutetaan kesän aikana kevytöljyn varastosäiliöksi.

Puhdistus voi aiheuttaa mahdollisia hajuhaittoja voimalaitoksen lähiympäristöön. Terveydellisiä vaikutuksia sillä ei ole. Puhdistus kestää noin viikon.

Pahoittelemme puhdistuksesta aiheutuvaa haittaa.