Uutinen / 18.3.2015

Patolassa puhdistetaan öljysäiliötä, hajuhaitat mahdollisia

Helenin Patolan lämpökeskuksessa puhdistetaan parhaillaan raskasöljysäiliötä.

Öljysäiliön puhdistus on osa lämpökeskuksen määräaikaishuoltoon liittyviä toimintoja. Puhdistus kestää muutaman viikon. Puhdistus voi aiheuttaa mahdollisia hajuhaittoja lähiympäristöön. Terveydellisiä vaikutuksia sillä ei ole.

Patolan lämpökeskus toimii huippu- ja varalämpökeskuksena, jolla varmistetaan kaukolämmön tuotanto huippupakkasilla ja muissa poikkeustilanteissa.

Pahoittelemme puhdistuksesta mahdollisesti aiheutuvaa hajuhaittaa.