Uutinen / 13.10.2016

Polta puuta oikein - tulisija osana kodin lämmitystä

Tulisijalla voi kattaa merkittävän osan kodin lämmitystarpeesta.  Oleellista on polttaa puuta oikein ja sovittaa tulisijan käyttö muun lämmityksen kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ota tulisija muun lämmityksen rinnalleTulisija muun lämmityksen rinnalla

Talon varsinaisella lämmitysjärjestelmällä ja lämmönjakotavoilla on merkitystä. Mitä nopeammin päälämmitys pystyy reagoimaan tulisijan tuottamaan lämpöön sen parempi.  Elektronisilla termostaateilla ohjattu suora sähkölämmitys ja ilmalämpöpumppu tunnistavat ja seuraavat nopeasti tilassa tapahtuvia lämmönmuutoksia. Lattialämmitys, etenkin varaava, puolestaan reagoi hitaammin, joten tulisijan käytön ennakointi on lämpötilaviihtyvyyden kannalta välttämätöntä.

Tulisijan ja ilmanvaihdon yhteispeli

Palamiseen tarvitaan ilmaa ja palamisilma otetaan useimmin huonetiloista. Asuntoon syntyvää liiallista alipainetta tulee välttää, säätämällä poistoilmanpuhallin pienemmälle tai koneellisen ilmanvaihdon takkakytkin päälle sytytyshetkellä. Liesituulettimen käyttöä kannattaa välttää, kun tulisijassa on tuli. Joskus tulisijan sytyttäminen voi vaatia ikkunan avaamisen hetkellisesti, etenkin tiiviisti rakennetuissa taloissa.

Polta puuta oikeinTulisijan lämmön levittäminen muihin tiloihin

Tulisijan tuottamaa lämpöä ei kannata levittää koneellisen ilmanvaihdon avulla. Ilmalämpöpumppu tai erillinen lämmönsiirtopuhallin sopivat tähän mainiosti.

Näin poltat puuta oikein

  • Käytä vain kuivaa puuta. Tuo puut sisälle kuivumaan muutama päivä ennen käyttöä.
  • Lado puut pitkittäin päällekkäin. Ei kuitenkaan liian tiiviisti, halkojen väliin pitää jäädä ilmaa.
  • Sytytä päältä. Sytykkeinä voi käyttää tuohta, kuivia lastuja tai sanomalehteä.