Uutinen / 20.9.2016

Helen Sähköverkko Oy: toimitusjohtajan katsaus II/2016

Meitä sähköverkkolaisia näkee harvoin, sen verran luotettavasti sähköverkko Helsingissä toimii. Taustalla teemme kuitenkin paljon asioita, jotta helsinkiläiset asiakkaamme saisivat entistä parempaa palvelua, työmaiden suunnittelusta aina sähkömarkkinoiden kehitykseen entistä asiakaslähtöisemmäksi.

Suomessa on vapaasti toimivat ja kilpaillut sähkömarkkinat. Sähkönsiirto ja sähkönmyynti ovat olleet jo pitkään eriytettyä liiketoimintaa. Sähkömarkkinoiden alustana toimivat verkkoyhtiöt. Me Helen Sähköverkossa haluamme osaltamme tehdä asiakkaille nykyistä helpommaksi hyödyntää sähkömarkkinoita. Tällä hetkellä verkkoyhtiöt lähettävät asiakkaalle laskun siirretystä sähköstä ja myyntiyhtiöt myydystä energiasta. Ainoastaan paikallisen myyjän kanssa on voinut sopia ns. yhden laskun mallista, missä sekä sähkönsiirto että sähköenergia laskutetaan yhdellä kertaa. Miksei tätä mallia voisi soveltaa kaikkien myyjien suhteen? Muutos mahdollistaisi paremmat edellytykset sähkön myyjille kehittää asiakkailleen sähkön käyttöön ja pientuotantoon liittyviä kokonaispalveluita. Uskomme, että asiakaslähtöinen markkinamalli, missä kaikki asiakkaat saavat yhden sähkölaskun tuotteesta, on tulevaisuutta ja parempaa palvelua.

Datahub tulee myös sähkön tietojärjestelmiin

Suomessa kehitetään parasta aikaa keskitettyä tietovarastoa sähkönkäyttötiedoille. Tämä uudistaa verkkoyhtiöiden ja myyntiyhtiöiden välisiä tiedonvaihtoprosesseja ja tekee pelikentän entistä tasaisemmaksi kaikille toimijoille. Keskitetty tietovarasto valmistuu vuonna 2019, ja jo tällä hetkellä meidän ja monen muun toimijan työntekijät tekevät kovasti työtä yhteisen tavoitteen eteen.

Lisää uusiutuvaa energiaa

Uusiutuvasta energiasta puhutaan tällä hetkellä paljon. Sähkön tuotanto pienkohteissa lisääntyy jatkuvasti. Omakotitaloasujat saavat hyötyä katolle asennetusta aurinkopaneelista, kun itsetuotettu sähkö pienentää siirrettävän sähkön määrää ja myös kulutuksen perusteella maksettavaa sähköveroa.

Kaupungeissa on paljon kattopinta-alaa kerrostaloissa, ja asukkailla halukkuutta tuottaa itse sähköä. Nykyiset prosessit ja säädökset eivät vielä tuo samaa hyötyä kerrostaloasukkaalle, kun tuotettu sähkö käytetään kiinteistön omaan sähkönkulutukseen, mutta ei yksittäisten asuntojen. Selvityksemme mukaan kerrostalon katolla tuotettu sähkö on kuitenkin mahdollista kustannustehokkaasti jakaa asukkaiden sähkölaskuille siten, että kerrostaloasukas saa saman hyödyn kuin omakotitaloasukaskin. Lähdemme testaamaan uutta mallia ja samalla ponnistelemme saadaksemme mallin laajamittaiseen käyttöön koko alalla.

Vilkasta rakentamista

Kesän aikana uutta ja vanhaa sähköverkkoa on rakennettu ympäri kaupunkia. Sörnäisten rantatiellä rakennamme uutta sähköverkon moottoritietä, joka varmistaa kantakaupungin sähkönsaantia pitkälle tulevaisuuteen. Esplanadilla ja Meilahdessa on meneillään projekteja, missä uusimme kaapeliverkkoa. Työmaan ajoitus on asia, jota on vaikea saada kaikkia miellyttäväksi. Lähialueen asukkaille työmaa aiheuttaa melua ja kulkuvaikeuksia, työmatkalaisten matkanteko hidastuu, vuodenajat asettavat omat haasteensa sekä urakoitsijoiden resursseja pyritään jakamaan tasaisesti ympäri vuotta. Kaiken kaikkiaan suunnitteluun kiinnitetään huomiota ja olemme vastuullinen toimija. Työmaidemme kautta olemme myös iso työllistäjä Helsingissä.

Helsingissä sähkön käyttö on, vilkkaasta uudisrakentamisesta huolimatta, pysynyt viimeisen kymmenen vuoden ajan likimain samalla tasolla. Nyt on kehityksessä näkyvissä pientä muutosta, kun sähkön käyttö kasvoi tammi-kesäkuun aikana edellisvuoden tasosta 1,9 %.

Luotettava ja varma sähköverkko

Sähkönjakelun toimitusvarmuus Helsingissä on erittäin hyvä. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 2,9 minuuttia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että helsinkiläinen kokee puolen tunnin sähkökatkon kerran kymmenessä vuodessa.

Tiesithän, että meitä voi seurata nykyään myös Twitterissä (@HELsahkoverkko) ja Instagramissa (@helensahkoverkko)!

Hyvää syksyä!

Risto Harjanne
toimitusjohtaja