Uutinen / 27.4.2016

Polttoainesatamien jätehuoltosuunnitelmat nähtävillä

Hanasaaren voimalaitoksen polttoainesataman ja Salmisaaren voimalaitosten Tammasaaren polttoainesataman jätehuoltosuunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet ja niistä voi antaa kommentteja.

Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 9 luvun 3 §:n mukaisesti sataman pitäjä laatii jätehuoltosuunnitelman alusjätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Helsingin Satama Oy toimii satamanpitäjänä Helen Oy:n Hanasaaren ja Tammasaaren polttoainesatamissa. Jätehuoltosuunnitelmaluonnokset on nähtävillä ja kommentoitavana sekä Helen Oy:n internet-sivuilla  että Helsingin Satama Oy:n internet-sivuilla (www.portofhelsinki.fi) 27.4. - 11.5.2016 välisenä aikana.

Kommentteja voi lähettää ko. aikana osoitteeseen aino.rantanen@portofhelsinki.fi