Heleniltä lähetetty sähköpostitse ja kirjeellä virheellisiä sähkösopimuksen sopimusvahvistuksia. Lue lisää
Takaisin

Polttoainesatamien jätehuoltosuunnitelmat nähtävillä

Hanasaaren voimalaitoksen polttoainesataman ja Salmisaaren voimalaitosten Tammasaaren polttoainesataman jätehuoltosuunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet ja niistä voi antaa kommentteja.

Merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 9 luvun 3 §:n mukaisesti sataman pitäjä laatii jätehuoltosuunnitelman alusjätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Helsingin Satama Oy toimii satamanpitäjänä Helen Oy:n Hanasaaren ja Tammasaaren polttoainesatamissa. Jätehuoltosuunnitelmaluonnokset on nähtävillä ja kommentoitavana sekä Helen Oy:n internet-sivuilla  että Helsingin Satama Oy:n internet-sivuilla (www.portofhelsinki.fi) 27.4. - 11.5.2016 välisenä aikana.

Kommentteja voi lähettää ko. aikana osoitteeseen aino.rantanen@portofhelsinki.fi

Julkaistu: 27.04.2016 12.53
Jaa: