Uutinen / 2.11.2016

Onko kivihiilen käytön kieltäminen perusteltua?

Tämän päivän Hesarissa uutisoitiin hallituksen aikeesta kieltää kivihiilen käyttö vuoteen 2030 mennessä. Kannatamme kivihiilen käytön vähentämistä kustannustehokkaasti toteutettuna.  

Teksti: Maiju Westergren

Helen investoi tällä hetkellä eniten Suomessa kivihiilen käytön vähentämiseen. Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksilla käytetään jo nyt kotimaista pellettiä kivihiilen rinnalla, ja Salmisaareen on rakenteilla kokonaan uusi pellettilämpölaitos.

Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali tuotanto vuoteen 2050 mennessä. Helsingin monipuolinen energiajärjestelmä mahdollistaa monenlaiset uudet ratkaisut, joilla ilmastoneutraalius voidaan toteuttaa pakkokeinoja kustannustehokkaammin ja markkinaehtoisesti. Jo nyt lähes puolet kesäaikaan tarvittavasta lämmitysenergiasta tuotetaan hukkalämpöjä hyödyntämällä.

Pakko johtaa aina kalliisiin ratkaisuihin. Se edellyttää merkittäviä korvaavia investointeja erittäin nopealla aikataululla. Samaan aikaan kun puhutaan kivihiilen kieltämisestä, kannustetaan turpeen käyttämiseen. Turpeen käyttö aiheuttaa suuremmat CO2-päästöt kuin kivihiili. Ilmastopolitiikan kannalta toimenpiteet ovat ristiriitaisia. Vai ovatko syyt muut kuin ilmastopoliittiset?

Aurinkovoimala

 

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus