Uutinen / 25.7.2016

Lisää uusiutuvaa energiaa kumppaneiden avulla

Helen hakee uusia kumppaneita uusiutuvan energian paikallistuotantohankkeisiin. Valituille hankekumppaneille on luvassa rahallista tukea yhteensä 50 000 euroa.

Helenin uusiutuvan energian tukikampanja on suunnattu julkiselle sektorille, yhdistyksille ja yhteisöille sekä yleishyödyllisellä tavalla toimiville yrityksille. Kampanjan tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa yhdessä hankekumppaneiden kanssa.

-       Etsimme julkisia tai yleishyödyllisellä tavalla toimivia yksityisiä toimijoita, jotka haluavat käyttää uusiutuvaa energiaa omassa toiminnassaan ja omissa toimitiloissaan Helsingin alueella, kertoo projektipäällikkö Niko Willman Helenistä. - Julkisen hakumenettelyn kautta voimme toivottavasti löytää kumppaneita ja hankekohteita, jotka muuten saattaisivat jäädä huomioimatta.

Helen tekee tarvittavat kartoitukset sopivan pientuotantojärjestelmän valitsemiseksi ja toimittaa sen hankekumppanin kanssa sovittavalla palvelumallilla. Hankekumppanit puolestaan osoittavat järjestelmälle soveltuvan asennuspaikan kiinteistössään ja tekevät palvelusopimuksen järjestelmän hankinnasta Helenin kanssa. Kampanjan tarjoama lisätuki pienentää uusiutuvan energian ja ostosähkön hintaeroa. Sovittava palvelumalli myös mahdollistaa tuotantojärjestelmän hankinnan ilman suurta kertainvestointia.

Hankerahoituksessa hyödynnetään Helenin Ympäristöpenni-tilille kertyneitä varoja, joita Helen on kerryttänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa. Ympäristöpennin periaatteena on käyttää tilin tuotto lyhentämättömänä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin energiainvestointeihin ja uusiutuvien energiatuotantomuotojen käytön lisäämiseen. Nyt Ympäristöpenni-tilille kertyneillä varoilla mahdollistetaan paikallistuotannon käyttöönottoa ja edistetään ilmastoneutraalia energiataloutta.

Helen investoi merkittävästi uusiutuvaan energiaan ja hajautettuun tuotantoon

Helenin viime vuonna tuotantonsa aloittanut Suvilahden aurinkovoimala on rakennettu Ympäristöpenni-varoilla. Helen on tehnyt myös muita suuria investointeja uusiutuvaan energiaan ja hajautettuun tuotantoon: esimerkiksi Salmisaaren pellettilämpökeskusta ja uutta teollisen mittakaavan lämpöpumppulaitosta suunnitellaan parhaillaan.

-       Ilmastoneutraali energiajärjestelmä rakennetaan yhdessä asiakkaiden kanssa, pienin ja suurin askelin. Paikallinen pientuotanto tuo uusiutuvan energian kaupunkilaisten näkyville ja entistä lähemmäs energian loppukäyttäjiä, Willman toteaa.

Lisätiedot: Niko Willman, projektipäällikkö, Helen Oy, puh. 040 126 2352


Faktat:

  • Helenin Ympäristöpenni-tuotteen asiakaslupaus on käyttää Ympäristöpenni-tilin varoja ympäristöystävällisen energian tuotannon lisärakentamiseen.
  • Ympäristöpenni-varoja käytetään uusien pientuotantokohteiden mahdollistajana.
  • Tuen määrä on enintään 30 % pientuotantojärjestelmän hinnasta.
  • Helenin kampanjatuen lisäksi hankekumppani voi saada työ- ja elinkeinoministeriöltä haettavaa uusiutuvan energian investointitukea.
  • Hankekumppanit maksavat Helenille projektissa kehitettävän palvelumallin mukaisesti saamastaan palvelusta.

 

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Yritykset