Uutinen / 16.5.2016

Onko aurinkovoimalaan investoiminen kannattavaa?

On, jos kriteereinä ovat kustannusten ohella myös muita arvoja, kuten ympäristövaikutusten vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen.

Jos yritys haluaa lisätä energiatehokkuutta ja taloudellisuutta toiminnassaan, tärkeä kysymys on, mihin suuntaan yrityksen energiaratkaisuja kannattaa lähteä luotsaamaan? Ympäristövaikutusten pitkän tähtäimen tarkastelu antaa selkeää suuntaa, ja vaatii sitten päätöksiä toteutettavista toimista.

Uusiutuvaa energiaa kannattavasti

Aurinkovoimala on yksi esimerkki konkreettisesta ympäristöinvestoinnista. Aurinkovoimala kaupunkiympäristössä on erinomainen uusiutuvan energian lähde, se on ympäristöystävällistä lähienergiaa. Se tuo säästöä energiakuluihin. Se on myös meluton ja hajuton. Käyttämättömät kattopinnat saadaan hyötykäyttöön, ja asennuksen jälkeen voimala tarvitsee harvoin huoltoa ja kunnossapitoa.

TEM:in energiatuki aurinkosähköhankkeille vähentää reilusti takaisinmaksuaikaa. Tuki on vuonna 2016 25 % investointikuluista. Kun aurinkovoimala rakennetaan omaan kiinteistöön, ovat lupa-asiatkin helppoja hoitaa.

Aurinkovoimala ympäristöinvestointina on eettinen valinta, josta on selkeää imagohyötyä yritykselle, se kertoo yrityksen vastuullisuudesta ja ympäristöarvoista.

Case Otavamedia

Helen on ehtinyt hankkia mittavan kokemuksen aurinkovoimaloista asennettuaan niitä jo useita kymmeniä, myös muualle kuin Helsinkiin.

Otavamedia toteutti Helenin kanssa vuonna 2015 Pasilan toimipisteen katolle aurinkovoimalan osana yritysvastuustrategiaansa liittyviä toimia säästää energiaa ja tehdä energiankäytöstään ympäristöystävällisempää.

Heleniltä aurinkovoimala toimitalon katolle puolessa vuodessa

Otavamedian päätös tilata aurinkovoimala Heleniltä syntyi kartoitettaessa konsernin ympäristövaikutuksia ja kilpailutettaessa sähkön ympäristöarvoja. Konsernin sähkönkäytössä pääenergianlähde on edelleen vesi, mutta se on nyt erityissertifioitua sähköä. Esterinportin toimitalo lämpiää kaukolämmöllä, ja aurinkoenergia tukee kokonaisuutta.

Puolen vuoden prosessi sisälsi suunnittelun, sisäisen hyväksymisprosessin, energiatuen hakemisen ja voimalan asennuksen. Suunnittelu oli yllättävän helppoa ja nopeaa. Energiatuen myöntäminen vei aikaa. Helenin kanssa tutkittiin konsernin kaikkien kiinteistöjen kattojen tuottopotentiaali ja Esterinportti valittiin parhaaksi: Iso tasakatto ilman varjostusta. Kattopinta uusittiin ennen aurinkovoimalan asennusta. Lue koko artikkeli

Lisätietoa

  • Helenistä aurinkopaneelipaketit kotiin, taloyhtiölle tai yritykselle avaimet käteen -toimituksena. Lisäksi voit vuokrata oman paneelin aurinkovoimalasta. https://www.helen.fi/aurinkosahko
  • HSY:n karttapalvelusta voi tarkistaa aurinkopaneeleille sopivat sijainnit. http://kartta.hsy.fi/
  • Työ- ja elinkeinoministeriön energiatuesta lisää http://tem.fi/energiatuki
  • Helsingin kaupunki ei vaadi lupaa aurinkovoimalalle
    • Aurinkoenergiajärjestelmä ei kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan (21 §) edellytä toimenpidelupaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee kuitenkin varmistua siitä että asentaminen ei aiheuta rakennuksen turvallisuuteen tai terveellisyyteen vaikuttavia ongelmia.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Yritykset