Uutinen / 16.5.2016

Siirtymällä uusiutuvaan energiaan viestit vastuullisuudesta

Sertifioitu sähkö on uusiutuvaa sähköä, jonka alkuperä on varmennettu ja sille on myönnetty alkuperätakuu. Alkuperätakuu on ainoa varma tapa valita uusiutuvaa sähköä ja siten tukea kestäviä energiantuotannon muotoja. Siirtymällä uusiutuvaan energiaan yritys paitsi vähentää toiminnastaan aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, viestii asiakkailleen myös vastuullisuudesta ja ekologisista arvoista.

Kesästä 2013 lähtien alkuperätakuut ovat lain mukaan ainoa käytettävissä oleva menetelmä varmistaa vihreän sähkön hankinta. Varmennettu sähkötuote on kuluttajansuojankin kannalta erinomainen, sillä asiakas voi yksiselitteisesti varmistaa ostamansa sähkön alkuperän, eikä tuottaja voi myydä tuottamaansa uusiutuvaa energiaa useampaan kertaan.

Sähköyhtiöiden on vuosittain ilmoitettava asiakkailleen myymänsä sähkön kokonaisjakauma, josta ilmenee, mikä osuus yhtiön myymästä sähköstä on tuotettu varmennetulla uusiutuvalla energialla, fossiilisilla polttoaineilla ja ydinenergialla. Uusiutuvia energialähteitä ovat tuulienergia, aurinkoenergia, ilmalämpöenergia, vesivoima, biomassa, geo- ja hydroterminen energia sekä kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut.

Helenillä on asiakkailleen tarjolla sertifioitua vesivoimalla ja tuulivoimalla tuotettua sähköä. Sertifikaattien eli alkuperätakuiden hankinta tehdään erillään sähkönostosta. Voit siis hankkia alkuperätakuut Heleniltä riippumatta siitä, mistä ostat käyttämäsi sähkön. Hankintaan sisältyy myös todistus sähkön alkuperästä.

Heleniltä voit tilata myös yrityksen järkevästä valinnasta viestivän alkuperämerkin, jota voi hyödyntää mm. yrityksen verkkosivuilla, sähköpostin allekirjoituksessa ja toimitiloissa.

Vain varmennettua sähköä saa markkinoida uusiutuvana

Alkuperätakuun myöntäminen perustuu aina tuotannon mittauksiin, ja takuita myönnetään vain tuotettua sähköä vastaava määrä. Euroopan laajuinen käytäntö sähkön alkuperätakuusta on ollut Suomessa käytössä pian kaksi vuotta. Järjestelmää valvoo Energiavirasto ja alkuperätakuurekisteriä ylläpitää Fingrid Oyj:n tytäryhtiö Finextra Oy.

Lisätietoa alkuperätakuista!

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Yritykset Yritykset