Uutinen / 15.6.2017

Helenin pitkäjänteinen energiatehokkuustyö palkittiin

Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja Motiva myönsivät Helenille tunnustuksen ansiokkaasta energiatehokkuustyöstä. Tunnustus annettiin Finlandia-talolla järjestetyssä energiatehokkuussopimusten juhlaseminaarissa 15.6.2017.

Teksti: Marina Galkin-Aalto

Helenin tärkein saavutus energiatehokkuudessa kaudella 2008 – 2016 oli Katri Valan lämpöpumppulaitos, jonka avulla hukka- ja kierrätyslämpöjä hyödynnetään tehokkaasti. Laitos käyttää puhdistetun jäteveden lämpöenergiaa ja auringon lämpöenergiaa, jota saadaan kiinteistöistä jäähdytysverkon kautta. Vuosi 2008 oli laitoksen ensimmäinen täysi toimintavuosi, ja vuonna 2016 tehtiin jälleen uusi tuotantoennätys.

- Kaukolämpöä tuotettiin hukka- ja kierrätyslämmöillä viime vuonna Katri Valassa peräti 490 GWh. Energiatehokkuustoimenpiteillä säästettiin lähes vastaava määrä energiaa samana vuonna. Määrä vastaa koko Hämeenlinnan kaupungin kaukolämmönkulutusta, kertoo ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Rauno Tolonen Helenistä.

Hukkalämmön talteenoton lisäksi Katri Valan lämpöpumput ovat avanneet kokonaan uuden liiketoiminnan: kaukojäähdytyksen. Kaukojäähdytyksen avulla kerätään kiinteistöistä auringon lämpöenergiaa talteen. Helenin kaukojäähdytys kasvoi koko sopimusjakson ajan ja jatkaa kasvua edelleen.

Helen on lisännyt energiatehokkuutta sekä tuotannon tehostamisella että energiatehokkuutta edistävien tuotteiden avulla. Muita merkittäviä energiatehokkuustoimenpiteitä, joita Helen palkitulla sopimuskaudella teki, olivat Vuosaaren B-voimalaitoksen kaasuturbiinien modernisaatio, kaukolämpöverkoston peruskorjaus, sähköasemien katselmukset, energianeuvonnan uudistus sekä uudet energiatehokkuutta edistävät tuotteet ja palvelut.

Kaikki irti hukka- ja kierrätyslämmöistä

Uudella sopimuskaudella 2017 -2025 Helen pyrkii hyödyntämään hukka- ja kierrätyslämpöjä entistä tehokkaammin ja optimoimaan tuotantoa. Seuraava voimalaitoksen energiakatselmus tehdään Helenin suurimmassa tuotantoyksikössä Vuosaari B -kaasukombivoimalaitoksessa.

- Sisällytimme sopimukseen uutena elementtinä koko energiajärjestelmän energiatehokkuuden parantamisen järjestelmätason ratkaisuilla. Tähän mennessä raportoitavien toimenpiteiden kohteina ovat olleet yksittäiset voimalaitokset, Tolonen kertoo.

Helenin pitkäjänteinen energiatehokkuustyö palkittiin

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus