Uutinen / 24.8.2017

Heleniltä viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen

Helen esitteli Ympäristöpäivässään avainsanat tulevaisuuteen: kaupunkilaisten osallistuminen, hukkalämpöjen kierrätys, joustot sekä siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista. Uudistuva energiantuotanto tarvitsee yhä enemmän tilaa.

Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto. Isoa ja globaalia ilmastohaastetta ei ratkaista millään yksittäisellä teknologialla tai teolla, vaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Erityisesti kaupunkilaisten ja asiakkaiden rooli kasvaa.

 – Tulevaisuudessa meillä on merkittävä määrä aurinko- ja tuulivoimaa, mutta entistäkin enemmän kierrätettyä energiaa sekä tulevaisuuden uusilla tekniikoilla tuotettua energiaa. Talvisin tarvitsemme vielä toistaiseksi polttamalla tuotettua lämpöä. Jatkossakin energiaa tuotetaan kaupungissa, lähellä asukkaita. Energiantuotanto tarvitsee tilaa myös tulevaisuuden Helsingissä, sanoo johtaja Maiju Westergren Helenistä.

Helenin viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin energiatulevaisuuteen ovat:

 • Kaupunkilaisten rooli kasvaa.
  Asukkaista tulee myös energiantuottajia, kun aurinko- ja sähkövarastoratkaisut sekä lämmityksen erilaiset hybridijärjestelmät yleistyvät.
 • Hukkalämmöt otetaan tehokkaammin kiertoon.
  Mitään energiaa ei hukata, vaan se kierrätetään mahdollisimman hyvin. Kesän lämmöntarve voidaan tulevaisuudessa kattaa kokonaan kierrätyslämmöillä.
 • Joustoa tarvitaan.
  Tuotannoltaan sään mukaan vaihtelevan aurinko- ja tuulivoiman merkittävä lisääntyminen sähkömarkkinoilla tarvitsee rinnalleen erilaisia joustoja sekä energian tuotannossa että käytössä. Energian varastointi ja kysyntäjousto yleistyvät.
 • Fossiilisista siirrytään biotalouden kautta x-talouteen.
  Biotalous on välivaihe siirryttäessä fossiilisista polttoaineista ilmastoneutraaliin tuotantoon. On vaikea arvioida, mitä tulee biotalouden jälkeen, mutta erityyppisiä uusia ratkaisuja suunnitellaan ja pilotoidaan jo.
 • Tutkimukseen, kehitykseen, koulutukseen ja innovaatioihin panostetaan.
  Suomi on energiaan liittyvän teknologian tutkimuksen kärjessä. Myös Helen on mukana useissa tutkimusprojekteissa ja kokeiluissa. On varmistettava, että meillä on myös tulevaisuudessa riittävä osaaminen.

Helenin tänään vietetyssä Ympäristöpäivässä visioitiin tulevaisuuden Helsinkiä ja kuultiin ideoita jo rakennetun ympäristön kehittämisestä. Tilaisuuden teemana olivat kaupunki, kaupungistuminen ja tulevaisuus. Puhujina tilaisuudessa olivat Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki, tulevaisuuden tutkija Antti Tarvainen Demos Effectestä ja pelisuunnittelija Karoliina Korppoo Colossal Orderista.

Lisää aiheesta Helenin blogissa