Uutinen / 5.4.2017

Jakomäen lämpökeskuksen öljysäiliö uusitaan

Jakomäen lämpökeskuksen kahdesta öljysäiliöstä toinen uusitaan ja toisen käyttö keskeytetään. Muutostyö käynnistyy huhtikuun alussa ja syyskuussa laitos viritetään vastaamaan uusia päästövaatimuksia. Joulukuussa 2017 lämpökeskus saadaan jälleen käyttöön.

Lämpökeskuksia tarvitaan, kun lämmön ja lämpimän käyttöveden kulutus on runsasta, eli käytännössä pakkasilla. Jakomäen lämpökeskus on yksi Helsingin itäistä kaukolämpöverkkoa syöttävä lämpölaitos. Laitoksella on kaksi teholtaan 22 MW öljypoltinkattilaa. Polttoaineena ollut raskas polttoöljy on varastoitu kahteen 1100 m3 öljysäiliöön.

Jakomäen lämpökeskus ei nykyisellään täytä ensi vuonna voimaan tulevia päästörajavaatimuksia. Laitoksen polttoaineeksi muutetaan 0,5 % rikkipitoinen raskaspolttoöljy, jolla tarvittavat päästörajoitukset saavutetaan.

Muutoksen yhteydessä toinen säiliöistä poistetaan käytöstä ja toinen muutetaan kaksoisvaippasäiliöksi rakentamalla uusi, pienempi säiliö, nykyisen säiliön sisään. Vanha säiliö toimii uuden säiliön vallitilana.

Samalla kaksoisvaippasäiliön CO2-sammutusjärjestelmä uusitaan automaattiseksi sekä tehdään säiliön tarvitsemat prosessi-, sähkö-, automaatio-, rakennus- ja LVI-muutokset. Lisäksi säiliön paloturvallisuutta lisätään rakentamalla säiliölle vaahtosammutusputket. Muutostyöt tehdään pääosin öljysäiliötilan sisäpuolella.

Tarvikkeiden kuljetukset sekä työmiesten liikkuminen lisäävät liikennettä päiväsaikaan liikennettä lämpökeskuksen ympäristössä. Työmaan alustusvaiheessa voi säiliötilan katon aukaisutöistä aiheutua melu. Myös hitsaustyöt saattavat aiheuttaa jonkinlaista haju- ja meluhaittaa, mikäli ilmanvaihtoa joudutaan tehostamaan puhaltimilla.

Öljysäiliön uusinnalla varmistetaan kaukolämmön korkea toimintavarmuus, edistetään tuotannon kestävää kehitystä ja minimoidaan ympäristöhaitat.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa mahdollista melu- ja hajuhaittaa.

Lisätietoja: Päivi Saajoranta, projektipäällikkö, Helen Oy, puh 040 5530874, paivi.saajoranta@helen.fi

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus Yritykset