Uutinen / 9.6.2017

Helen etsii yrityskumppaneita säätösähkömarkkina-pilottiin

Pilotissa selvitetään taloudellista hyötyä, jos yrityksessä tai kiinteistössä on käytössä sähköntuotannon säätöön sopiva varavoimakone.

Uusiutuvan aurinko- ja tuulienergian osuus sähköntuotannossa kasvaa. Kulutuksen ja tuotannon tasapainotukseen tarvitaan jatkossa kaikki mahdollinen joustopotentiaali, myös sähkön käyttäjiin liittyvä.

Helen on mukana kantaverkkoyhtiö Fingridin koordinoimassa säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotissa, jossa selvitetään sähkön kulutuksen tai tuotannon säätöön kykenevien kohteiden osallistumista sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpitoon.

Pilotissa kerätään käytännön kokemuksia muun muassa aggregoitujen tarjousten jättämisestä, kauppojen kirjauksista ja tasevirheen käsittelystä sekä eri osapuolten välisestä tiedonvaihdosta säätösähkömarkkinoilla. Mukana oleva yritys hyötyy oman varavoimakoneen käytöstä säätösähkömarkkinoilla:

  • Vähällä käytöllä olevat koneet saadaan hyötykäyttöön rakentamaan ilmastoneutraalia tulevaisuutta
  • varavoiman koekäytöt hoituvat pilotin yhteydessä joustavasti 
  • yritys saa kohtuullisen rahallisen kompensaation
  • pilottiin osallistuminen on vastuullinen teko: se tukee sähköinfraa ja tasapainottaa verkkoa

Pilotista vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Helen vastaa varavoimakoneiden käytön ohjauksesta. Helen toimii aggregaattorina ja muodostaa yritysten varavoimakoneista virtuaalivoimalaitoksen, jonka kapasiteettia tarjotaan säätösähkömarkkinalle. Yritysten ei tarvitse olla Helenin sähköasiakkaita.

Lisätiedot ja osallistuminen: Markus Logren, kehityspäällikkö, Helen Oy, puh. 040 7652786

Lisätietoa koko hankkeesta Fingridin sivuilla