Uutinen / 9.1.2017

Lämmitys vie energiaa

Talvi on aikaa, jolloin lämmitykseen kuluu energiaa. Sähkölämmittäjä huomaa sen sähkölaskussa.

Sähkölämmityskohteissa kylmimpien talvikuukausien  sähkölasku on keskimäärin 3,5 kertainen verrattuna kesäkuukausiin. Lähes kaikki energia käyttöveden lämmittämistä lukuun ottamatta kuluu sisälämpötilan pitämiseksi toivotulla tasolla.

Energiankulutukseen vaikuttaa pääsääntöisesti rakennuksen seinien eristystaso ja ilmanvaihto. Lämmitysjärjestelmän säätöominaisuuksilla on myös merkitystä. Mitä tarkemmin järjestelmä pitää lämpötilan säädetyssä tasossa, sen vähemmän energiaa kuluu. Suoran sähkölämmityksen hyviin puoliin kuuluu myös, että sillä voidaan helposti säätää eri tilojen lämpötilat tarpeenmukaisille tasoille. Jopa lämmitysten ajoitus voi poiketa tilakohtaisesti toisistaan.

Sähkölämmityksen rinnalla voi olla myös muita lämmityslaitteita, kuten takka ja ilmalämpöpumppu. Kun tilaa lämmitetään jollakin muulla tavalla, niin sähkölämmitys vähentää omaa osuuttaan ja sähköä säästyy. Etenkin kylmimpien jaksojen aikana takan käyttö kannattaa.

Lämmitysmuodosta riippumatta ilmanvaihdon suhteen kannattaa olla tarkkana. 25 – 35 % kotitalouksien kokonaisenergiasta häviää ilmanvaihdon kautta. Ilmaa täytyy toki vaihtaa, mutta turhaa ilmanvaihtoa tulisi välttää. Tälläkin voidaan säästää sähkölämmityksen kustannuksia.