Uutinen / 31.3.2017

Helen nousi energiayhtiöiden vastuullisimmaksi brändiksi

Suomalaiset pitävät Heleniä energiayhtiöiden vastuullisimpana brändinä, selvisi Pohjoismaiden laajimmassa tutkimuksessa, jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä tunnettujen yritysten vastuullisuudesta. 

Helen on myös ainoa energiayhtiö, joka sijoittui top 30:een kaikkien toimialojen yhteistuloksissa. Helen nousi viisi sijaa ollen kokonaistuloksissa 28. (vuonna 2016: 33.). Helen sai tutkimuksessa toimialan korkeimmat arviot molemmista pisteytetyistä osa-alueista, ympäristövastuullisuudesta ja sosiaalisesta vastuusta.

- Vastuullisuus näkyy vahvasti Helenin strategiassa, joka tähtää täysin ilmastoneutraaliin energiantuotantoon. Lisäksi panostamme vahvasti vuorovaikutukseen ja keskusteluun sidosryhmiemme kanssa, sanoo Helenin yritysvastuupäällikkö Pirjo Jantunen.

Helen toteutti laajan brändiuudistuksen vuoden 2015 alussa kun Helsingin Energia muuttui Heleniksi.

- Brändityössämme, viestinnässä ja markkinoinnissa pyrimme tuomaan näkyväksi sen vastuullisen työn, jota Helenissä tehdään ja on tehty jo pitkään. Brändinrakentaminen on pitkäjännitteistä työtä, joten tulosta voi tässä vaiheessa pitää yllättävänkin hyvänä, sanoo Viestintä ja brändi -yksikön päällikkö Sanna Jääskeläinen.

Helenin selvitysten mukaan yhä suurempi osa sekä kuluttaja- että yritysasiakkaista arvostaa vastuullista toimintaa. Helenissä vastuullisuus on integroitu kaikkeen toimintaan; tuotannon kehittämiseen, tuote- ja palvelukehitykseen, asiakaspalveluun, myyntiin, markkinointiin ja viestintään.

Energia-alan top 5

Suluissa sijoitus kaikkien toimialojen yhteisvertailussa.

  1. Helen (28)
  2. Vattenfall (40)
  3. Fortum (41)
  4. Vantaan Energia (47)
  5. Turku Energia (59)


Lisätietoja
Pirjo Jantunen, yritysvastuupäällikkö, puh. 040 336 0565, 
Sanna Jääskeläinen, yksikönpäällikkö, viestintä ja brändi, puh. 040 830 8104

Sustainable Brand Index™
Sustainable Brand Index™ on Pohjoismaiden laajin vastuullisuusnäkökohtiin keskittyvä bränditutkimus. Vuotuinen kyselytutkimus kattaa Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan ja vuonna 2017 ensimmäisen kerran myös Alankomaiden isoimmat ja tunnetuimmat brändit.

Sustainable Brand Index™ tutkii vuosittain kuluttajien näkemyksiä useiden satojen yritysten brändeistä. Tänä vuonna tutkittiin yhteensä 837 brändiä, joista 143 Suomessa. Verkkokyselynä ja syvähaastatteluina toteutettavassa kyselyssä selvitetään 16-70 -vuotiaiden kansalaisten käsitystä siitä, miten vastuullisesti yritys toimii ympäristön suhteen, miten hyvin yritys kantaa sosiaalisen vastuunsa ja miten hyvin yritys täyttää toiminnalleen asetetut odotukset.

Jokaista tutkimukseen valittua brändiä arvioi vähintään noin 1000 henkilöä. Suomessa kyselyyn vastasi noin 8000 kuluttajaa.

Helen energiayhtiöiden vastuullisin brändi

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Yritykset