Nyhet / 10.8.2017

Helen hållbaraste varumärket bland energibolag

Finländarna anser att Helen är det hållbaraste varumärket bland energibolag, framgick det av Nordens mest omfattande undersökning som utreder invånarnas åsikter om kända företags hållbarhet. 

 

Helen är också det enda energibolaget som placerade sig bland de 30 bästa i resultaten för alla branscher. Helen förbättrade sin rankning med fem placeringar till 28:e plats (33:e plats 2016). I undersökningen fick Helen branschens högsta betyg för båda delområdena som gav poäng, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet.

- Hållbarhet har en framträdande plats i Helens strategi, som tar sikte på en fullständigt klimatneutral energiproduktion. Dessutom satsar vi mycket på dialog med våra intressenter, säger Pirjo Jantunen som är chef för företagsansvar på Helen.

Helen förnyade sitt varumärke i början av 2015 när Helsingfors Energi blev Helen.

- I vårt varumärkesarbete och i kommunikationen och marknadsföringen vill vi synliggöra det hållbarhetsarbete som vi gör och redan länge har gjort på Helen. Att bygga ett varumärke är ett långsiktigt arbete och därför kan resultatet i det här skedet anses vara till och med förvånansvärt bra, säger Sanna Jääskeläinen som är chef för enheten Kommunikation och varumärke.

Enligt Helens utredningar värdesätter en allt större del av både konsument- och företagskunderna hållbar verksamhet. På Helen har hållbarheten integrerats i all verksamhet; utveckling av produktionen, utveckling av produkter och tjänster, kundservice, försäljning, marknadsföring och kommunikation.

TOP 5 I ENERGIBRANSCHEN

Inom parentes placeringen i jämförelsen mellan alla branscher.

 

    1. Helen (28)
    2. Vattenfall (40)
    3. Fortum (41)
    4. Vanda Energi (47)
    5. Åbo Energi (59)

 

Helen energiayhtiöiden vastuullisin brändi

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet Företag