Uutinen / 28.3.2018

Helen järjestää alueen asukkaille keskustelutilaisuuden Tattarisuolle suunniteltavasta biolämpölaitoksesta

Helen selvittää mahdollisuutta rakentaa pääpolttoaineena metsähaketta käyttävä biolämpölaitos Tattarisuon alueelle Koillis-Helsinkiin. Helen järjestää alueen asukkaille tarkoitetun keskustelutilaisuuden 9.4. klo 18-20 Puistolan peruskoululla, Koudantie 2, (sisäänkäynti E- ja G-ovista).

Keskustelutilaisuudessa kerrotaan tarkemmin Helenin suunnitelmista, ja aikaa on varattu myös kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuus on kaikille avoin, eikä ennakkoilmoittautumisia tarvita.

Tattarisuon ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on käynnissä

Tattarisuon lämpölaitoshankkeesta on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointi, jossa selvitetään hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset lähiympäristöön. Parhaillaan käynnissä on YVA-ohjelman kommentointivaihe, jossa on mahdollista ottaa kantaa YVA-ohjelmaa. YVA-ohjelmassa määritetään, mitä ympäristövaikutuksia selvitetään ja millaisin keinoin. Kommentteja tästä YVA-ohjelmasta voi lähettää Uudenmaan ELY-keskukselle 3.4.2018 saakka. Tämän jälkeen käynnistyvät ympäristövaikutuksiin liittyvät selvitykset.

Asiasta tullaan toteuttamaan avoin nettikysely, jossa alueen asukkailla ja muilla kiinnostuneilla on mahdollista esittää hankkeesta omat näkemyksensä.

Helenin tavoitteena korvata kivihiiltä energiantuotannossa

Helen suunnittelee uusien biolämpölaitosten rakentamista Helsinkiin. Suunnitelmissa ovat alueet Vuosaaressa, Patolassa ja Tattarisuolla. Biolämpölaitoksilla korvataan kivihiilen käyttöä ja varmistetaan kaukolämmön riittävyys.

Suunnitteilla olevat lämpölaitokset tuottavat uusiutuvaa kaukolämpöä ja korvaavat kivihiiltä kaukolämmön tuotannossa. Lämpölaitokset käyttävät kestävistä lähteistä hankittuja biopolttoaineita, kuten pellettiä ja metsähaketta. Biolämpölaitokset toteutetaan vaiheittain niin, että vuonna 2024 käytöstä poistuvan Hanasaaren voimalaitoksen lämmöntuotanto pystytään korvaamaan.

Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto. Helen investoi parhaillaan uusiutuvaan, hajautetumpaan kaupunkienergiaan ja biolämpölaitokset ovat osa mittavaa investointiohjelmaa.

 

Lue lisää aiheesta

Lämpö Yritykset