Uutinen / 15.3.2018

Helen-konsernin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2017 ovat julkaistu

Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lisäksi toimitusjohtaja Pekka Mannisen katsauksen, tärkeimmät tunnusluvut graafeina sekä koosteen Helenin vuoden 2017 merkittävistä tapahtumista.

Vastuullisuusraportti kuvaa Helenin vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Raportin teemoja ovat ympäristövastuu ja Helenin viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen, asiakas ja sidosryhmätoiminta sekä taloudellinen vastuu.

Helenin asiakasmäärä nousi ennätyskorkealle vuonna 2017. Helenin pitkän aikaväin tavoitteena on ilmastoneutraalius. Päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi investointeja tehdään vaiheittain ja hyödynnetään kaikki uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet. Uusia tuotantoratkaisuja kehitetään myös yhdessä asiakkaiden kanssa. Vuonna 2017 rakennettiin mm. Salmisaaren uutta pellettilämpölaitosta sekä uutta lämpöpumppulaitosta Esplanadin alle.

Tutustu tarkemmin:

 

Lisätietoja vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä: talousjohtaja Timo Rajala, p. 040 772 8060

Lisätietoja vastuullisuusraportista: yritysvastuupäällikkö Pirjo Jantunen, p. 040 336 0565