Uutinen / 31.10.2019

Helenin tuloskehitys jatkuu hyvänä –yhteistyössä merkittävän asiakkaan kanssa hukkalämpöjä hyödynnetään yhä enemmän

Helenin tuloskehitys on jatkunut kolmannella vuosineljänneksellä hyvänä, missä onnistuneilla toimenpiteillä sähkömarkkinoilla on suuri merkitys. Helen jatkaa liiketoiminnan uudistamista keväällä vahvistetun strategian mukaisesti.

- Helenin tavoitteena on olla markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme hiilineutraalin tulevaisuuden. Loistava esimerkki tästä on tuore yhteistyö Pauligin kanssa: kahvipaahtimon ylijäämälämmöillä voidaan lämmittää jopa 1000 kerrostalokaksiota. Elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseista syntyvien lämpöjen kierrättäminen kaukolämpöverkkoon on Helsingin alueella ainutlaatuista, mutta uusien teknisten ratkaisujen ansiosta mahdollista, sanoo Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen.

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy sekä Liikennevirta Oy.
Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tytäryhtiö Suomen Energiaurakointi Oy on myyty 30.4.2019, jonka jälkeen sitä ei enää raportoida konsernin luvuissa.

HEINÄ-SYYSKUU 2019

 • Konsernin tulos parani edellisvuodesta. Liikevaihto oli 126 milj. euroa (136 milj. euroa), liikevoitto oli 13 milj. euroa (0 milj. euroa).

 • Lämpöä myytiin 17 % enemmän 647 GWh (552 GWh).

 • Sähkön kokonaismyynti kasvoi 2 % ja oli 1 032 GWh (1 015 GWh).

 • Jäähdytyksen myynti laski ja oli 75 GWh (85 GWh).

 • Sähkönsiirto Helsingissä toteutui edellisvuoden tasolla ja oli 986 GWh (994 GWh).

TAMMI-SYYSKUU 2019

 • Konsernin tulos parani edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi ja oli 644 milj. euroa (611 milj. euroa) ja liikevoitto oli 128 milj. euroa (69 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun ja hyvään tulokseen vaikuttivat muun muassa onnistuneet toimenpiteet sähkömarkkinoilla ja lämpöliiketoiminnan myönteinen kehitys.

 • Leuto alkuvuosi vähensi lämmön myyntiä  3 % edellisvuodesta. Lämpöä myytiin 4 433 GWh (4 575 GWh).

 • Sähkön kokonaismyynti kasvoi 4 % ja oli 4 809 GWh (4 620 GWh).

 • Jäähdytyksen myynti laski hieman ja oli 151 GWh (158 GWh).

 • Sähkönsiirto Helsingissä toteutui edellisvuoden tasolla ja oli 3 202 GWh (3 236 GWh).

Konsernin avainluvut

 

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA HEINÄ-SYYSKUUSSA

 • Helen ja Paulig sopivat yhteisessä pilotissa hukkalämpöjen hyötykäytöstä Vuosaaren kahvipaahtimolla. Lämpöä voidaan kerätä uudenlaisella teknisellä ratkaisulla talteen niin paljon, että määrä vastaa 1000 kerrostalokaksion vuotuista lämmöntarvetta. Elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseista syntyvien lämpöjen kierrättäminen kaukolämpöverkkoon on Helsingin alueella ainutlaatuista.

 • Messukeskus Helsinki ja Helen Oy avasivat elokuussa Helsingin suurimpiin kuuluvan aurinkovoimalan Messukeskuksen hallikatoilla. Aurinkovoimala käynnistettiin elo-syyskuun vaihteessa 2019. Samaan aikaan käynnistyi laajennusosan rakentaminen.

 • Vuosaaressa järjestettiin syyskuussa alueen asukkaille ja muille kiinnostuneille tutustumispäivä Helenin voimalaitoksen toimintaan ja alueen uusiin hankkeisiin: meriveden lämpöä hyödyntävään lämpöpumppuun, biolämpölaitokseen sekä materiaalikiertoa tehostava kaupunkijalostamoon.

 • Myynnissä käynnistettiin syykuussa uudentyyppinen trainee-ohjelma. Helen tavoittelee vahvaa kasvua uusista energiaratkaisuista ja trainee-ohjelman avulla vahvistetaan myyntiorganisaatiota.

  Allas Sea Poolilla Katajanokalla järjestettiin kaikille avoin, ilmainen tapahtuma, jonka teemana oli Helenin hiilineutraali tulevaisuus ja siihen tutustuminen.

NÄKYMÄT TULEVAISUUTEEN

Sähkön tukkumarkkinan hintavaihteluiden ennakoidaan voimistuvan tulevien vuosien aikana vaihtelevan tuotannon lisääntyessä. Kaukolämmön hintakilpailukyky säilyy hyvällä tasolla; investoinnit hiilineutraliuuteen pitävät sen kilpailukykyisenä ja haluttuna tulevaisuudessakin.

Maakaasumarkkinat avautuvat kilpailulle vuoden 2020 alusta alkaen, jolloin tukkumarkkinoilla maa-kaasun siirto ja energian myynti eriytetään. Markkinan avautumisen myötä maakaasun kilpailukyvyn arvioidaan paranevan.
Tämän hallituskauden isoimpia energia-alaa koskevia tavoitteita on energiaverotuksen kokonaisuudistus. Helenin kannalta tärkein uudistustarve liittyy kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen sähköveroluokan muutoksesta nykyisestä I-veroluokasta II-veroluokkaan. Muutos on välttämätön, jotta kaukolämpöä voidaan kehittää hiilineutraaliksi. Nähdäksemme veromuutos on myös helppo toteuttaa. Nykyisellä verotusmallilla lämpöpumppuinvestointien kannattavuus on haasteellista verrattuna perinteisiin energiainvestointeihin.

Helen on aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että energiaverotuksen kokonaisuudistus huomioi päästökaupan ohjausvaikutuksen sekä uudet lämmöntuotannon ja asiakaspään ratkaisut, ja ettei se tuo kohtuutonta verotaakkaa nykyiselle lämmöntuotannolle ja sitä kautta lisäkustannuksia asiakkaille.

Keväällä vahvistetun strategian mukaisesti Helen vastaa energia-alan murrokseen investoimalla voimakkaasti ratkaisuliiketoimintaan ja rakentamalla strategiaansa tukevia kumppanuuksia. Voimat yhdistetään asiakkaiden kanssa hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamiseksi – hienoina esimerkkeinä tästä katsauskaudella merkkipaaluja saavuttanut yhteistyö sekä Pauligin, Spondan että Messukeskuksen kanssa.

Osavuosikatsaus 3/2019

Helsingissä 31.10.2019

Lue lisää aiheesta

Yritykset