Uutinen / 13.5.2019

Sähköntoimitusehdot uudistuvat 1.7.2019

Helen ottaa käyttöön uudistetut, alan yleiset Energiateollisuus ry:n suosittelemat sähköntoimitusehdot (STE2019) 1.7.2019 alkaen.  

Toimitusehtojen muutoksen perusteena on olosuhteiden olennainen muutos, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistaminen ja energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttaminen.  

Ehtojen määritelmien muotoiluja ja terminologiaa on yhtenäistetty muiden ehtojen ja sähkömarkkinalain kanssa. Lisäksi lakipykäliä on päivitetty ja viittauksia lakipykäliin on korvattu yleisillä viittauksilla lainsäädäntöön. Tekstimuotoiluja on tarkennettu ja havaittuja kirjoitusvirheitä korjattu.

Katso uudet sähkön toimitusehdot 1.7.2019 alkaen

Sähköntoimitusehtojen päivitys ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Kuluttajalla on 30 päivän ajan sähköntoimitusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan oikeus irtisanoa sähköntoimitussopimus. Muun käyttäjän kuin kuluttajan tapauksessa vastaava aika on 15 päivää. Irtisanomisoikeus ei koske asiakkaita, joilla on määräaikainen sopimus. Asiakkaille, joilla on määräaikainen sopimus, uudet sopimusehdot tulevat voimaan heti nykyisen sopimuskauden päättyessä.