Uutinen / 25.9.2020

Helen mukana selvittämässä pienydinvoiman hyödyntämistä kaukolämmössä

Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2035 mennessä. Pienydinvoima on yksi mahdollisuus uuden energia-aikakauden hiilineutraalien ja vähäpäästöisten energiantuotantotapojen joukossa.

Business Finlandin rahoittama elokuussa alkanut kaksivuotinen EcoSMR-hanke (Finnish Ecosystem for Small Modular Reactors) yhdistää suomalaisia toimijoita kehittämään liiketoimintaa pienreaktoreiden mahdollisuuksien ympärille. Hankkeessa analysoidaan ydinenergiateknologian vaatimuksia, lisensointia sekä liiketoimintaa ja tuetaan näiden kehittämistä vastaamaan markkinoiden tarpeita. Helen on selvittänyt pienydinvoiman mahdollisuuksia jo pitkään ja on mukana myös tässä hankkeessa.

Pienreaktoreita on tällä hetkellä maailmalla aktiivisen kehityksen kohteina kymmeniä erilaisia eri vaiheissa muun muassa Yhdysvalloissa ja Kiinassa, ja aiepöytäkirjoja on solmittu mahdollisesta käytöstä esimeriksi Puolassa, Romaniassa ja Virossa. Maailmalla suunnitelluista pienreaktoreista suurin osa on tarkoitettu joko sähköntuotantoon tai energialähteeksi korkean lämpötilan teollisuusprosesseille.

Helen on kiinnostunut erityisesti pienydinvoiman hyödyntämisestä kaukolämmössä. Kaukolämmön vaatima noin sata-asteinen vesi mahdollistaa yksinkertaisemmat ja edullisemmat ratkaisut kuin mitä esimerkiksi sähköntuotantoon tarvitaan. EcoSMR hankkeessa selvitetään muun muassa reunaehtoja kaukolämmön tuotantoon tarkoitetun ydinlaitoksen käyttöön.

Helen investoi lähivuosina merkittävästi hiilineutraaliin ja vähäpäästöiseen lämmöntuotantoon. Investoinneilla on suora vaikutus kaukolämmön päästöjen pienenemiseen ja hiilineutraaliustavoitteen toteutumiseen. Käynnissä on useita selvityksiä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen, ja uutta hiilineutraalia lämmöntuotantoa rakennetaan jo monessa kohteessa.

Lue lisää SMR-teknologiasta Helenin Uutta voimaa -blogista