Uutinen / 16.6.2020

Helenin koko jäähdytys muuttui hiilineutraaliksi – ”Jäähdytystarve lisääntyy noin 35 %”

Helsinkiläiskiinteistöjä on nyt mahdollista viilentää täysin päästöttömällä, hukkalämmöt hyödyntävällä jäähdytyksellä. Energiayhtiö Helenin kaikki jäähdytystuotteet ovat olleet hiilineutraaleja tämän vuoden alusta lähtien, sillä niiden tuotannossa hyödynnetään vain uusiutuvia energialähteitä. 

Helenin lämpöpumppulaitokset käyttävät uusiutuvaa sähköä, minkä ansiosta yrityksen tuottama kauko- ja kiinteistöjäähdytys on tästä vuodesta eteenpäin täysin päästötöntä. Uudistus tukee Helenin tavoitetta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.  

Helenin lämpö- ja jäähdytystuotteiden tuoteryhmäpäällikön Anssi Juvosen mukaan jäähdytyksen kysyntä on selkeässä kasvussa. 

- Ilmatieteen laitoksen selvityksen mukaan vuoteen 2050 mennessä jäähdytystarve lisääntyy nykyisestä noin 35 prosenttia. Tähän vaikuttaa paitsi ilmastonmuutos, myös kaupungistuminen ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantuminen: kiinteistöt ovat entistä tiiviimpiä, eli lämpöä ei karkaa samalla lailla kuin vanhemmissa rakennuksissa, Juvonen kertoo.  

Helen on tarjonnut jäähdytyspalveluja vuodesta 1998 lähtien ja jäähdytykseen liittyneitä kiinteistöjä on nykyään jo 450 kappaletta. Asiakasmäärä kasvaa lähes 10 prosenttia vuodessa.    

Uudistus on asiakkaalle maksuton  

Helenin kestävästi tuotettu jäähdytys on saatavilla kaikkialle Helsinkiin, niin liikekiinteistöihin kuin taloyhtiöihinkin.

 - Hyödynnämme jäähdytyksen tuotannossa energiavirtoja, jotka jäisivät muuten käyttämättä. Jäähdytyksen asiakasryhmistämme suurimmat ovat toimistot ja liikerakennukset sekä suuret kiinteistöomistajat, joilla on omia hiilineutraaliustavoitteita. Ympäristöystävällisyyttä lisäävä muutos helpottaa nykyisten ja uusien jäähdytysasiakkaiden päästövähennystavoitteita, sillä päästöttömään jäähdytykseen vaihtamisesta ei koidu lisämaksua asiakkaalle, Juvonen sanoo.      

Tutkimus: Ilmastonmuutos huolettaa helsinkiläisiä  

Juvosen mukaan hiilineutraalius on noussut suureksi teemaksi kiinteistöalalla, samoin kuin yleisessä keskustelussa. Helenin teettämän kyselytutkimuksen mukaan 86 prosenttia helsinkiläisistä uskoo ilmastonmuutokseen ja 83 prosenttia pitää sitä erittäin (40 %) tai melko (43 %) vakavana uhkana.  

Helsinkiläisten kokema huoli ilmastoasioista heijastuu heidän asenteisiinsa siitä, missä määrin yksilöiden tulisi tehdä ympäristön kannalta vastuullisia valintoja. Lähes puolet (48 %) vastaajista kokee, että vastuullisia valintoja pitäisi tehdä aina kun mahdollista, minkä lisäksi 45 prosenttia vastaajista on väitteen kanssa melko samaa mieltä.  

800 vastaajaa tavoittanut tutkimus toteutettiin Helenin toimeksiannosta Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 4.-11.12.2019. Kohderyhmänä olivat yli 18-vuotiaat helsinkiläiset, jotka ovat muuttaneet vanhempiensa luota ja vastaavat kotitaloutensa hankinnoista.    

FAKTA: Kaukojäähdytys ja kiinteistöjäähdytys

  • Kaukojäähdytyksessä lämpöpumppulaitoksessa jäähdytetty vesi siirretään rakennuksiin maanalaisissa putkistoissa, joita risteilee kymmenien kilometrien matkalla Hernesaaresta Pasilaan ja Salmisaaresta Kalasatamaan. Kiinteistö jäähtyy, kun kylmä vesi ohjataan kiinteistön kellarissa sijaitsevien laitteiden avulla eri puolille kiinteistöä.
  • Kiinteistöjäähdytys on ratkaisu kiinteistöille, jotka eivät sijaitse kaukojäähdytysverkoston varrella. Tässä jäähdytysratkaisussa kiinteistöä viilentävä jäähdytysvesi saadaan tuotettua kiinteistöön sijoitettavalla lämpöpumpulla.
  • Kiinteistöjen ylimääräiset lämmöt eivät mene hukkaan, vaan ne kerätään talteen ja jalostetaan lämpöpumpuilla hiilineutraaliksi kaukolämmöksi. Helenin jäähdytystuotteiden avulla energia kiertää tehokkaasti, mikä tekee niistä erittäin ympäristöystävällisiä.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus