Uutinen / 15.5.2020

Helenin kaukolämmön päästöt vähentyneet

Helenin kaukolämmön päästöt vähenivät 2,5 prosenttia vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. Helen tekee parhaillaan isoja investointeja hiilineutraaliin energiantuotantoon ja saavuttaa 40 prosentin päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä.  

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY julkaisi tänään laskelmansa pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä: kaukolämmön kulutuksesta aiheutuvat päästöt pysyivät pääkaupunkiseudulla edellisvuoden tasolla, mutta kehityksessä oli kaupunkikohtaisia eroja. HSY:n laskelmien mukaan Helsingin päästöt kasvoivat noin 2 prosenttia.  

HSY:n saamaan tulokseen vaikutti erilainen päästöjen laskentatapa.  

- HSY:n laskentatapa poikkeaa Helenin laskentatavasta. Helen laskee todelliset vuosipäästöt, kun taas HSY:n luvuissa on tasattu kaukolämmön kulutusta viiden vuoden liukuvalla keskiarvolla. Tällöin viime vuoden 3 prosenttia alhaisemmasta lämmönkulutuksesta aiheutuneet päästövähenemät edellisvuoteen verrattuna eivät näy laskelmissa. Kun vertaamme Helenin vuoden 2019 todellisia kaukolämmön päästöjä vuoteen 2018, ne ovat vähentyneet 2,5 prosenttia, sanoo johtaja Maiju Westergren Helenistä.  

Helen käyttää polttoaineina lämmöntuotannossaan kivihiiltä, maakaasua ja puupellettejä. Lisäksi Helen käyttää lämmönlähteenä erilaisia hukkalämpöjä. Pääkaupunkiseudulla määrällisesti eniten uusiutuvia lähteitä kaukolämmön tuotannossa käytettiin juuri Helsingissä. Helenin maakaasun käyttö lämmöntuotannossa väheni vuonna 2019.  

- Maakaasu polttoaineena on vähäpäästöisempi kuin kivihiili, mutta se on verotuksella tehty huomattavasti kalliimmaksi. Verotuksen osalta tulisi enemmän painottaa hiilidioksidisisältöä, jolloin maakaasusta saataisiin kilpailukykyisempi polttoaine. On myös odotettavissa, että vuoden alussa tapahtuneen maakaasumarkkinan avautumisen myötä maakaasun kilpailukyky paranee, avaa Westergren.  

HELENIN TAVOITTEENA HIILINEUTRAALIUS 2035

Helenin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035. Tavoite on yhteneväinen Suomen valtion ja Helsingin kaupungin tavoitteiden kanssa. Kivihiilen käytöstä luovutaan jo paljon aikaisemmin, viimeistään vuonna 2029. Päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi investointeja hiilineutraaliin energiantuotantoon tehdään vaiheittain, jolloin voidaan hyödyntää kaikki uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet.  

Hanasaaren voimalaitos suunnitellaan siirrettävän varakäyttöön jo lämmityskaudella 2022 – 2023, kun Vuosaareen rakennettava biolämpölaitos valmistuu. Hanasaari suljetaan kokonaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Sen lämmöntuotanto korvataan biolämpölaitoksen lisäksi lämmön kierrättämisellä lämpöpumpuilla, energian varastoinnilla sekä lämpökaupalla Vantaan Energian kanssa.  

Salmisaari säilyy energiantuotantoalueena, ja tavoitteena on korvata kivihiili viimeistään vuonna 2029 ratkaisuilla, jotka eivät perustu polttamiseen. Helenin uusin lämpöpumppuinvestointi on ensimmäinen askel Salmisaaren kivihiilen korvaamisessa; seitsemäs lämpöpumppu Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksessa on tavoitteena saada tuotantokäyttöön jo vuonna 2023. Työn alla on useita selvityksiä, kuten geoterminen lämpö, meriveden lämpö ja Porvoon Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämpöjen hyödyntäminen koko pääkaupunkiseudun lämmityksessä. Myös parhaillaan käynnissä olevasta Helsinki Energy Challengesta odotetaan uusia, innovatiivisia tapoja tuottaa lämpöä vähäpäästöisesti. 

Lue lisää aiheesta

Lämpö