Uutinen / 3.12.2020

Kivihiili vaihtuu Helsingissä uusiin innovaatioihin

Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara pitää tärkeänä sitä, että Helsingin energian- ja lämmöntuotannolle on tulevaisuudessa useita mahdollisuuksia. Etenkin kaukolämmön tuotannon säilyminen kaupungin omissa käsissä on tärkeää.

Osmo Soininvaara

Paljon parjattu kivihiili on puhtaasti taloudellisesti katsoen kannattava polttoaine. Sen ansiosta Helsinki on tällä hetkellä kaukolämmön tuotannon suhteen omavarainen. Jos ilmasto-ongelmaa ei olisi, Helenin hallituksen puheenjohtajan Osmo Soininvaaran mukaan Helsinki voisi jatkaa kivihiilen polttamista.

”Näin ei kuitenkaan ole. Onneksi meillä on useita eri vaihtoehtoja kaukolämmön tuottamiseen tulevaisuudessa, kuten geotermiset ratkaisut, hukkalämpö, meriveden jäähdyttäminen ja lämpöpumput. Energiantuotannossa nousee myös jatkuvasti esiin uusia innovaatioita, joiden takia mieli kannattaa pitää avoimena.”

Soininvaaran mielestä on tärkeää, että kaupunki omistaa kaukolämpöä tuottavan yhtiön kokonaan.

”Esimerkiksi Espoossa kaukolämmön tuotanto myytiin ulos, ja sen hinta nousi heti. Olen erittäin huolissani kehityskulusta, jossa kuntien kaukolämpöyhtiöitä myydään kansainvälisille sijoittajille.”

Ydinvoima on osa Helsingin energiatulevaisuutta

Helsinki on ollut myös sähköntuotannon suhteen jo pitkään yliomavarainen. Tilanteen saavuttamiseksi Helen on tehnyt paljon investointeja. Yhtiöllä on esimerkiksi koskiosuuksia ympäri maata, ja Helen on myös iso ydinvoiman omistaja.

Soininvaara uskoo, että ydinvoimalla on iso rooli Helsingin energiaratkaisuissa myös tulevaisuudessa.

”Tällä en kuitenkaan tarkoita isoja, riskialttiita laitoksia, kuten Olkiluotoa, vaan modulaarisia pienydinvoimaloita. Jos iso ydinvoimala menee yhtäkkiä sulkuun, voi koko maan sähköverkko kaatua kerralla.”

Helsingin sähköverkko on Soininvaaran mielestä hyvin rakennettu. Sähkön siirtohinnat ympäri maata nousevat, koska sähkökaapeleita muutetaan maan alla kulkeviksi, mutta Helsingissä tämä on tehty jo ajat sitten. Sen takia sähköverkko on suhteellisen turvassa katkoksilta.

”Täällä ei voi tulla eteen tilannetta, jossa sähköt olisivat esimerkiksi myrskytuhojen takia useamman vuorokauden poikki.”

Päätöksenteko Helenissä ”ihanan helppoa”

Soininvaara muistuttaa, että Helen on Helsingille tärkeä. Sen lisäksi, että se pitää kaupungin energiantuotannon omissa käsissä, tuottaa se rahaa kaupungin kassaan.

”Tällä hetkellä Helen on laajenemassa voimakkaasti. Meillä on sähköntuotantoa Helsingin kaupunkirajan ulkopuolella, ja pyrimme myös teknologia-alalle Helen Venturesin kautta. Olisi houkuttelevaa ostaa maakuntien kaukolämpöyhtiöitä etenkin nyt, kun niitä aiotaan myydä ulkomaille. Asiassa piilee kuitenkin suuri poliittinen riski, koska esimerkiksi kaukolämmön hintaa maakunnissa ei voida verrata Helsinkiin.”

Soininvaaralla on paljon kokemusta päätöksenteosta julkishallinnossa. Siihen verrattuna päätöksenteko Helenissä on hänen mielestään ”ihanan helppoa”.

”Sijoittaessamme 100 miljoonaa euroa tuulivoimaan ei investointia tarvinnut sopeuttaa kaupungin investointiraamiin, vaan pystyimme vain ottamaan rahat yhtiön kassasta. Tämä mahdollistaa rationaalisen päätöksenteon ja joustavuuden, jota toivoisin myös esimerkiksi kaupungin maankäytön investointeihin.”