Uutinen / 6.11.2020

Kivihiiltä siirretään Vuosaaren varmuusvarastosta Hanasaareen

Helen valmistautuu kivihiilen käytön lopettamiseen ja pienentää kivihiilen huoltovarmuusvarastoa Vuosaaressa.

Helenin kivihiilivarasto sijaitsee Vuosaaren energiantuotantoalueella, missä kivihiiltä on varastoitu mahdollisia poikkeustilanteita varten. Kivihiilen käytön vähentyessä varmuusvarastoa pienennetään ja polttoainetta siirretään Hanasaaren voimalaitokselle. Samalla vapautuu tilaa Vuosaaren uudelle biolämpölaitokselle.

Kivihiiltä siirrettiin Vuosaaresta Hanasaareen jo viime lämmityskaudella, ja nyt siirtämistä jatketaan. Siirto tapahtuu rekoilla. Koska Vuosaaressa on vain konttisatama, irtolastia kuten kivihiiltä ei voi lastata siellä laivaan, eikä laivakuljetus ole siksi mahdollinen. Pahoittelemme kuljetuksista mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Tavoitteena hiilineutraali energiantuotanto

Helen luopuu kivihiilestä viimeistään vuonna 2029 ja sen käyttöä vähennetään vaiheittain. Hanasaaren voimalaitos suunnitellaan siirrettävän varakäyttöön jo lämmityskaudella 2022 – 2023, kun Vuosaareen rakennettava biolämpölaitos valmistuu. Hanasaari suljetaan kokonaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kivihiili korvataan lämmöntuotannossa muun muassa lämpöpumpuilla, lämmön varastoinnilla, biolämpölaitoksella ja lämpökaupalla. Työn alla on useita selvityksiä, kuten geoterminen lämpö, meriveden lämpö ja Porvoon Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämpöjen hyödyntäminen koko pääkaupunkiseudun lämmityksessä.

Salmisaari säilyy energiantuotantoalueena ja kivihiili korvataan muilla ratkaisuilla 2029 mennessä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka eivät perustu polttamiseen. Katri Valan lämpöpumppulaitokseen rakennetaan seitsemäs lämpöpumppu, jonka ansiosta kivihiilen käyttöä voidaan vähentää myös Salmisaaressa jo vuodesta 2023 alkaen.