Uutinen / 10.6.2020

Helen luo uuden lämmöntuotannon mallin pilottihankkeella - Maalämpö osaksi yhtiön hiilineutraalia energiavalikoimaa

Hiilineutraali lämmitys on avainasemassa ilmastopäästöjen vähentämisessä. Geo- ja maalämpö täydentävät päästöttömiä lämmönlähteitä, ja ne sopivat hyvin kaukolämpöverkostoon. Helen tarjoaa kiinteistöille myös maalämpöratkaisuja.

Helen toteuttaa kuluvan vuoden aikana pääkaupunkiseudulla ensimmäiset maalämpöön perustuvat pilottiratkaisut taloyhtiöihin. Tavoitteena on luoda kotitalouksiin uusi lämmöntuotannon malli, joka yhdistää kauko- ja maalämmön parhaat puolet ja sitä kautta auttaa Helsingin sekä koko Suomen kunniahimoisia tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Jatkossa asiakkaille voidaan tarjota myös maalämpöön perustuvaa kokonaisratkaisua avaimet käteen -periaatteella.

- Tuomme asiakkaille kaukolämmön ja sähkön rinnalle hajautettua energiantuotantoa, kuten aurinkoenergiaa ja nyt uusimpana maalämpöä. Luomme uuden lämmöntuotannon mallin, joka yhdistää kauko- ja maalämmön parhaat puolet sekä optimoi niiden käyttöä kohti päästötöntä lämmöntuotantoa. Etsimme uudelle palvelulle parhaillaan pilottikohteita eri puolilta Suomea, kertoo Helenin tuotepäällikkö Annukka Saari.

Päästöjenvähennystavoitteen saavuttamiseksi muutoksia on tapahduttava kaikilla sektoreilla. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisella ja uusiutuvan energian lisäämisellä on erittäin suuri potentiaali vähentää asumisen päästöjä. Jotta tavoite hiilineutraaliudesta voidaan saavuttaa, Helen on aktiivisesti mukana kehittämässä ja toteuttamassa asukkaille ratkaisuja, jotka vähentävät päästöjä ja parantavat energiatehokkuutta.

Maalämpö kiinnostaa asukkaita – tapauskohtainen malli palvelee jokaista taloyhtiötä

Maalämpö kiinnostaa sekä asukkaita, taloyhtiöitä että muita kiinteistön omistajia. Maalämpöön perustuvan lämmitysratkaisun pitkä elinkaari sekä omavarainen ja päästötön lämmöntuotanto on houkutteleva vaihtoehto erilaisia lämmitystaparatkaisuja pohtivalle. Helen tarjoaa maalämpöratkaisuja niin taloyhtiöille, kiinteistöille kuin kortteleillekin sekä Helsingissä että muualla Suomessa.

Maalämpöratkaisujen kehittämistyötä täydentävät asiakastutkimukset. Asiakkaiden tarpeiden perusteella voidaan tarkemmin määritellä maalämpöpalvelun sisältö. Tavoitteena on löytää asiakkaan tarpeita vastaava taloudellinen ja vähäpäästöinen ratkaisu, jonka avulla asiakas pääsee osallistumaan hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen.

Maalämpöratkaisut toteutetaan tapauskohtaisesti taloyhtiön tarpeiden sekä tontin ja rakennusten asettamien reunaehtojen mukaisesti, ja kustannusrakenne lasketaan mahdollisimman selvästi ja läpinäkyvästi, jotta asiakas voi valita eri vaihtoehtojen väliltä itselleen soveltuvimman ratkaisun.

- Maalämpöjärjestelmän, samoin kuin muidenkin energiaratkaisujen, tulee olla energiatehokkaita, ekologisia sekä taloudellisesti kannattavia. Helen kantaa kokonaisvastuun puhtaiden energiaratkaisujen mahdollistajana ja toimii suunnannäyttäjänä tarjoamalla uudenlaisia uusiutuvan energian ratkaisuja. Maalämpö on hyvä lisä vaihtoehtoihin, kun halutaan pienentää hiilijalanjälkeä, sanoo Helenin ratkaisuliiketoiminnan johtaja Sari Mannonen.

Geolämmössä paljon potentiaalia

Helenin tavoitteena on hiilineutraalius 2035. Tänä vuonna on jo tehty investointipäätökset 300 miljoonan euron hiilineutraaliustoimenpiteistä, ja uusia lämmönlähteitä etsitään jatkuvasti. Myös geolämmön kehittymistä on Helenissä seurattu ja selvitetty jo pitkään, ja yhteistyötä tehdään muun muassa Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n kanssa. Helen teki seismisiä heijastusluotaustutkimuksia Keskuspuistossa viime vuoden lopussa, ja tutkimuksista saatiin paljon tietoa geolämpöratkaisujen suunnitteluun.


Faktat:

  • Helen tarjoaa myös maalämpöratkaisuja.
  • Maalämpökohteet voivat olla yksittäisiä kiinteistöjä tai isompia alueita.
  • Maalämpö voidaan yhdistää myös kaukolämpökiinteistöihin.
  • Palvelua pilotoidaan, pilottikohteita etsitään.
  • Kiinteistö- ja korttelikohtaisten maalämpöratkaisujen lisäksi selvitetään myös isomman mittaluokan keskisyvien ja syvien geotermisten lämpölaitosten rakentamista.