Uutinen / 28.12.2020

Tutkimuskohde avomerellä: mittausantureilla kerätään dataa merenpohjan talvikauden olosuhteista

Helen selvittää yhtenä vaihtoehtona kivihiilestä luopumiseen meriveden lämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa ympärivuotisesti, suuressa mittakaavassa. Mittausanturit käytiin asentamassa paikoilleen avomerelle noin 50 ja 70 metrin syvyyteen joulukuussa. Ne keräävät tietoa merenpohjan olosuhteista talvikauden ajan ja haetaan pois keväällä 2021.

Helenillä on käynnissä useita selvityksiä kivihiilen korvaamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään meriveden lämmön ympärivuotista hyödyntämistä isojen lämpöpumppujen avulla. Nyt joulukuussa tutkimushankkeessa on vuorossa mittausantureiden asennus merenpohjaan, 50 ja 70 metrin syvyyteen avomerelle. Tavoitteena on etsiä sopiva kohta, missä merivesi olisi vähintään +2-asteista ympäri vuoden.

Esiselvitysvaiheessa on löydetty kaksi mahdollista paikkaa meriveden otolle. Talven ajaksi merenpohjaan jätettävillä mittausantureilla halutaan varmistaa paikan sopivuus veden laadun ja lämpötilan suhteen. Toinen paikoista sijaitsee hieman kauempana avomerellä, missä lämpötilaolosuhteet olisivat paremmat. Tämä edellyttäisi isompaa tunneli-investointia, sen sijaan käyttökustannukset ja laiteinvestoinnit olisit tässä vaihtoehdossa edullisempia. Toinen paikka puolestaan on lähempänä rannikkoa, jolloin tunneli-investointi olisi pienempi, mutta käyttökustannukset ja laiteinvestoinnit puolestaan suuremmat.

- Vedenoton paikalla on iso merkitys erityisesti investointikustannuksiin, mutta myös tunnelitekniikalla on oma vaikutuksensa: eri louhintatekniikoilla on vaikutusta kustannusten lisäksi merestä saatavaan vesimäärään ja sitä kautta energiaan. Selvityksemme aikana haemme parasta ratkaisua moneen eri seikkaan, visioi yksikön päällikkö Janne Rauhamäki Helenistä.

Nyt selvitysvaiheessa oleva merivesilämpöjen hyödyntäminen ympärivuotisesti on merkittävä hanke, kokoluokaltaan jopa useita satoja megawatteja. Tämä vastaa Salmisaaren hiilivoimalaitoksen kaukolämpötehoa.

Hiilineutraalia lämmitystä

Helenin tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2035. Kivihiilen käytöstä luovutaan jo aiemmin ja viimeistään vuonna 2029. Fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen on käynnissä useita selvityksiä, esimerkiksi Kilpilahden alueen prosessiteollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen pääkaupunkiseudun lämmitykseen, muut alueelliset hukkalämmöt sekä ympäristön lämmöt; geolämpö ja maalämpö meriveden lämmön lisäksi.

- Helenin tavoitteena on hiilineutraalius 2035, kivihiilestä luovumme jo aiemmin, vaiheittain. Meillä on käynnissä useita selvityksiä hiilineutraaliin energiantuotantoon. Kylmän meriveden hyödyntäminen lämmön tuotannossa on kekseliäs, mutta myös erittäin potentiaalinen vaihtoehto, sanoo johtaja Timo Aaltonen Helenistä.

Faktat

  • Helen luopuu kivihiilestä viimeistään 2029, sen käyttöä vähennetään vaiheittain.
  • Hanasaaren voimalaitoksen lämmön tuotannon korvaavat ratkaisut ovat jo tiedossa, osa valmiina ja osa rakenteilla: biolämpölaitosta rakennetaan Vuosaareen, Esplanadin uusi lämpöpumppulaitos otettiin käyttöön 2018, Katri Valan lämpöpumppulaitosta laajennetaan kuudennella ja seitsemännellä lämpöpumpulla ja lämmön talteenottoa puhdistetusta jätevedestä tehostetaan, Vuosaareen rakennetaan merivesilämpöpumppu, joka hyödyntää meriveden lämpöä kesäisin
  • Salmisaari säilyy energiantuotantoalueena ja kivihiili korvataan muilla ratkaisuilla. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka eivät perustu polttamiseen. Katri Valan lämpöpumppulaitokseen rakennetaan jo seitsemäs lämpöpumppu, jonka ansiosta kivihiilen käyttöä voidaan vähentää myös Salmisaaressa jo vuodesta 2023 alkaen.
  • Meriveden lämpöä tullaan hyödyntämään jo rakenteilla olevassa Vuosaaren lämpöpumpussa, jossa lämmönlähteenä toimivat sekä lämmin merivesi kesällä että laitoksen oma jäähdytysvesikierto talvella. Vuosaaren merivesilämpöpumppu saadaan tuotantokäyttöön 2022.
  • Nyt käynnissä oleva selvityshanke meriveden lämmöstä perustuu meriveden ympärivuotiseen käyttöön, jolloin lämmön lähteeksi tarvitaan vähintään +2-asteista merivettä. Tämä edellyttää meriveden ottopaikkaa kauempaa avomereltä, tarvittavan tunnelin pituus saattaa olla jopa 15 - 20 kilometriä.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus