Uutinen / 2.12.2020

Pienydinenergia kiinnostaa myös suomalaisia energiayhtiöitä

Pienydinreaktorit voivat tulevaisuudessa olla yksi osa kaupungistuvan maailman energiantuotantoa. Helen on mukana EcoSMR-hankkeessa, joka luo verkostoa selvittämään pienydinenergian mahdollisuuksia Suomessa.

Voitaisiinko osa Helsingin energiantuotannosta hoitaa tulevaisuudessa kaupungin omilla, pienillä ydinreaktoreilla? Ainakin teoriassa tämä on mahdollista. Kaupunkeihin sopivia pienydinreaktoreita tutkitaan tällä hetkellä ympäri maailmaa, ja myös Helen on mukana VTT:n ja LUT-yliopiston EcoSMR-hankkeessa (Finnish Ecosystem for Small Modular Reactors eli EcoSMR), joka kartoittaa pienydinvoiman mahdollistamista Suomessa.

Modulaariset pienydinreaktorit eli SMR-reaktorit (Small Modular Reactors) ovat sähköteholtaan alle 300 megawatin sarjavalmisteisia ydinreaktoreita, joilla voidaan tuottaa hiilineutraalisti sähköä, lämpöä tai molempia. Suuriin ydinvoimaloihin verrattuna niiden valmistaminen on sekä edullisempaa että nopeampaa. SMR-laitosten turvallisuus on myös pienen koon ansiosta helpompi varmistaa yksinkertaisemmilla ratkaisuilla kuin perinteisissä suurissa ydinvoimaloissa. Tämän takia niitä voitaisiin tulevaisuudessa sijoittaa jopa kaupunkeihin.

Osana EcoSMR-hanketta pyritään selvittämään, mitä kaukolämmön tuotantoon tarkoitettu pienydinreaktori vaatisi teknologian, turvallisuuden ja lainsäädännön osalta. Helen osallistuu aktiivisesti pienydinenergian kehittämiseen ja tutkii sen soveltamista osana omaa energiantuotantojärjestelmäänsä.

Helen vähentää lähivuosina kaukolämmön päästöjä tekemällä merkittäviä investointeja hiilineutraaliin ja vähäpäästöiseen lämmöntuotantoon. Pienydinenergia on yksi mahdollisuus uuden energia-aikakauden energiantuotantotapojen joukossa. Yhtiön tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2035 mennessä.

Pienydinenergian reunaehtojen lisäksi EcoSMR-hanke pyrkii kokoamaan ja edistämään suomalaista osaamista aiheen ympärillä. Kaksivuotinen hanke on BusinessFinlandin rahoittama. Helenin lisäksi hankkeessa on mukana kahdeksan muuta suomalaisyritystä.