Uutinen / 2.9.2020

Helenin tuotannon ja omaisuuden johtajaksi Timo Aaltonen

Helen on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Energiantuotannosta vastaa 15.9.2020 alkaen Timo Aaltonen, jonka vastuulla on energiantuotannon ja -järjestelmän kehittäminen hiilineutraaliksi.

Helenin johtoryhmä vahvistuu 15.9.2020 Timo Aaltosen aloittaessa Helenin tuotannosta ja omaisuudesta vastaavana johtajana. Aaltosella on vahva kokemus energia-alasta: hän toimi Kotka Energian toimitusjohtajana kevääseen 2020 asti, sitä ennen hän on tehnyt pitkän uran Fortumissa.

- Helenin strateginen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 tarkoittaa isoja investointeja tuotantoon. On valtavan innostavaa päästä viemään Helenin energiajärjestelmää kohti hiilineutraaliutta. Uusien ratkaisujen myötä asiakkaat ja kiinteistöt muodostavat tiiviin osan järjestelmää tulevaisuudessa. Helen panostaa rohkeasti teknologiaan, tästä hienona esimerkkinä on ainutlaatuisen merivesilämpöpumpun rakentaminen Vuosaareen, Aaltonen kertoo.

Helen vie tuotantojärjestelmäänsä parhaillaan kohti hiilineutraaliutta.

- Helen on Aaltosen edeltäjä Heikki Hapulin johdolla yltänyt maailmanluokan käytettävyystasoon ja Helenin investointi- ja hankesalkkua on johdettu todella menestyksekkäästi. Näihin vahvuuksiin nojaten kehitämme energiantuotantoamme kokonaisvaltaisesti hiilineutraaliksi, sanoo Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Tänä vuonna on tehty investointipäätökset uudesta maailman suurimmasta lämpöpumpusta ja Lakikangas 3 -tuulivoimapuistosta. Helen siirtyy hiilineutraalille aikakaudelle luopumalla kivihiilestä vaiheittain, tavoitteena on minimoida polttamalla tuotettu energia.

Toimitusjohtaja Weckström korostaa, että Helen on ottanut vahvan lähdön hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

- Olemme tänä vuonna tehneet merkittävät avaukset hiilineutraaliuuteen. Meillä on myös useita muita mahdollisuuksia työn alla; esimerkiksi Helsingissä on merkittävää potentiaalia konesalien ja kiinteistöjen hukkalämmön talteenotossa, näitä kartoitamme yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Timo vahvistaa meidän osaamistamme yhdistää olemassa oleva energiaverkko, energiantuotanto ja uudet innovaatiot älykkääksi, hiilineutraaliksi järjestelmäksi.