Uutinen / 28.5.2021

55 % suomalaisista muokannut kulutustaan ekologisemmaksi koronavuonna – uusiutuvan energian muodoista usko on kovinta aurinkoenergiaan

Yli puolet suomalaisista on kuluneen vuoden aikana kiinnittänyt aiempaa enemmän huomiota kulutusvalintojensa ympäristöystävällisyyteen, selviää energiayhtiö Helenin teettämästä uusiutuvia energiamuotoja koskevasta tuhannen vastaajan kyselytutkimuksesta.

Mallioppilaina ovat toimineet opiskelijat, joista seitsemän vastaajaa kymmenestä (69 %) on muokannut kulutustottumuksiaan aiempaa vihreämmiksi. Kaksi kolmasosaa 18–34-vuotiaista ja lähes sama osuus naisista vastaa samoin.

”Vastauksista huomaa, että pandemia-aikana suomalaiset ovat pysähtyneet miettimään kulutuksensa ympäristövaikutuksia entistä enemmän. Vuosikymmeniä jatkunut ilmastovalistus on hienosti siirtymässä tiedostamisen tasolta tekoihin. Kannustavaa mielestäni on, että näin on käynyt eritoten nuorten aikuisten keskuudessa”, sanoo Helenin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Maiju Westergren.

Aurinkosähkön kapasiteetti tuplaantuu vuosittain

Yksilön kulutusvalintoja tulee jatkossa määrittämään vahvasti esimerkiksi uusiutuvan energian teknologioiden kehittymistä seuraava palveluiden kirjo. Tutkimuksesta käy ilmi, että uusiutuvan energian ratkaisuista aurinkovoiman uskotaan nousevan keskeisimpään asemaan ilmastonmuutoksen jarruttamisessa. Näin arvioi 38 prosenttia vastaajista, kun taas tuulivoiman nimeen vannoo joka neljäs ja biokaasun potentiaalin arvioi korkeimmaksi 8 prosenttia. Helenilläkin on huomattu, että kiinnostus ja kysyntä aurinkopaneeleja kohtaan on kovassa nousussa.

”Viimeisen viiden vuoden aikana aurinkosähköön liittyvien kyselyiden määrä on kymmenkertaistunut. Aurinkosähkön kapasiteetti on noin kaksinkertaistunut vuosittain ja viimeisen vuoden aikana paneeleiden kysyntä on jatkanut kasvuaan erityisesti kuluttajapuolella, pandemiasta huolimatta. Tulevaisuudessa aurinkopaneelien suosio tulee kasvamaan entisestään, kun kodin energiaan panostetaan yhä enemmän. Aurinkopaneelien ympärille voi muodostua myös omia energiayhteisöjään, kun esimerkiksi kattopinta-alaltaan isomman talon katolla olevien paneelien tuottamaa aurinkoenergiaa voidaan myydä vaikka naapurille”, sanoo Helenin aurinko- ja tuulisähkön tuoteryhmäpäällikkö Krista Jaatinen.

Sähkölasku pienenee 500 eurolla vuodessa

Tutkimuksen mukaan peräti kuusi vastaajaa kymmenestä – ja 78 prosenttia alle 35-vuotiaista aikuisista – on kiinnostunut aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön hyödyntämisestä omakoti- tai erillistalokodissaan tai kesäasunnollaan. Aurinkoenergian hyödyntämisestä taloyhtiössään on puolestaan kiinnostunut tasan puolet kerros- tai rivitaloasunnossa asuvista vastaajista.

7 prosenttia omakoti- tai erillistalossa asuvista tai kesäasunnon omistavista vastaajista suunnittelee ostavansa aurinkopaneeleja tämän vuoden aikana, kun taas tulevien vuosien aikana niin aikoo tehdä yli kolmasosa. Tutkimuksen mukaan suurimmat esteet aurinkopaneelien ostamiselle ovat tällä hetkellä liian korkeaksi koettu hinta (33 %), uskomus siitä, etteivät paneelit tuota tarpeeksi sähköä suhteessa investoinnin hintaan (26 %) sekä asiaan perehtymättömyys (19 %).

”Tutkimus antaa viitteen siitä, että suomalaiset kaipaavat aurinkopaneeleista lisää tietoa, sillä ne ovat merkittävästi kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin mitä yleisesti luullaan. Tosiasiassa keskiverto kotitalous säästää aurinkopaneeleilla sähkölaskuissa vuositasolla 400–500 euroa. Kokemuksemme mukaan kuluttajia kiinnostaa aurinkopaneeleissa säästön lisäksi oman hiilijalanjälkensä pienentäminen sekä paneeleihin liittyvä takuu, joka esimerkiksi Helenillä on 12 vuotta. Helenin aurinkopaneelit maksavat itsensä sähkön tuotannossa takaisin jo takuun aikana”, Jaatinen sanoo.

”Harva tietää sitäkään, että varastoitua aurinkosähköä voi nykyään käyttää myöhemmin eri paikassa kuin missä paneelit ovat sen tuottaneet. Helenin Virtuaaliakun avulla kuluttaja voi saldonsiirrolla käyttää varastoidun aurinkosähkön esimerkiksi kesämökillään, vaikka paneelit itsessään olisi asennettu oman kodin katolle. Sähkön kulutusta, ylituotannon määrää ja virtuaaliakun käyttöä voi seurata Oma Helen -sovelluksella”, hän jatkaa.

FAKTA: Näin aurinkopaneeleilla säästää sähkölaskussa

• Tarkista, ettei katolle kohdistu varjoja viereisistä puista. Pyri pitämään katto mahdollisimman varjottomana, jotta paneelit voivat toimia täydellä teholla.

• Ei haittaa, vaikkei katon lape olekaan etelään; myös itään tai länteen osoittavalla lappeella voi paneeleilla tuottaa runsaasti sähköä.

• Kun energiantuotanto on suurimmillaan, tee sellaiset kodin askareet, jotka kuluttavat eniten sähköä (esim. pesukoneiden pyörittäminen). Tällöin hyödynnät suuremman tuotannon suoraan suurempaan kulutukseen. Oma Helen -sovelluksesta on helppo tarkistaa, milloin omat aurinkopaneelit tuottavat eniten energiaa.

• Aurinkopaneelien ylituottama energia kannattaa säilöä talteen virtuaaliakkuun. Kesällä kerätystä energiasta voi päästä hyötymään sähkölaskuissa pitkälle syksyyn.


Kyselytutkimuksesta
Helen teetti uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä mielipiteitä kartoittavan kyselytutkimuksen 26.4.–1.5.2021. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa ja tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Kohderyhmänä olivat 18–75-vuotiaat suomalaiset, ja tutkimuksen otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Lue lisää aiheesta

Aurinkoenergia Fiksu energiankäyttö