Uutinen / 12.5.2021

Helenin ja Allas Sea Poolin yhteistyö mahdollistaa virkistävän kokemuksen Altaalla hiilineutraalisti

Helen ja Allas Sea Pool ovat yhteistyönsä alusta lähtien kehittäneet hiilineutraalimpien energiaratkaisujen käyttöä. Nyt solmitulla yhteistyösopimuksella Allas ja Helen ovat sopineet, että Allas käyttää lämmitykseensä jatkossa vain hiilineutraalia ja päästötöntä Kiertolämpöä.

Kuvassa Allas Sea Poolin emoyhtiön Nordic Urbanin hankekehitysjohtaja Petteri Lautso.

- Monen vuoden ponnisteluiden jälkeen on mukava kertoa, että Allas Sea Pool toimii vihdoin kokonaan päästöttömällä energialla. Energiaratkaisujen kombinaatiossa on sertifioitua vesisähköä, päästötöntä Kiertolämpöä ja jäähdytystä, sekä aurinkopaneeleiden avulla kerättyä aurinkoenergiaa. Mielestämme ympäristön eteen tehtävä työ edistää ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tuemme siis ilolla Helsingin kaupungin ympäristötavoitteita käyttämällä Helenin valikoimasta vähäpäästöistä kaukolämpöratkaisua tästä eteenpäin, kertoo Allas Sea Poolin emoyhtiön Nordic Urbanin hankekehitysjohtaja Petteri Lautso.

Konkreettisemmin tämä tarkoittaa, että kaksi Altaan 27 asteista uima-allasta sekä kiinteistöt lämmitetään Helenin päästöttömällä Kiertolämmöllä, joka on 100% kierrätettyä hukkalämpöä. Sähkön, lämmön ja jäähdytyksen integroidussa tuotannossa Helen hyödyntää energialähteinä muun muassa jäteveden lämpöä sekä konesaleista, sähköasemilta ja teollisuuden prosesseista syntyvää hukkalämpöä.

Vuonna 2019 Altaalle rakennettiin myös aurinkovoimala, josta saatu energiamäärä vertautuu yhden saunan neljän kuukauden lämmitystarpeeseen. Loput kiinteistössä tarvittavasta sähköstä tuotetaan Helenin sertifioidulla hiilineutraalilla vesisähköllä.

- On hienoa konkreettisesti edistää Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitetta ja viedä pääkaupunkiamme kohti hiilettömyyttä yhteistyössä Altaan kanssa. Helenillä me teemme päivittäin töitä hiilineutraaliuden eteen muun muassa kehittämällä hiilineutraaleja ja päästöttömiä energiaratkaisuja ja lämmitysmuotoja. Keskeistä Helsingin hiilineutraalin energiatuotannon edistämisessä on kivihiilestä luopuminen ja sen Helen tekee viimeistään vuonna 2029. Jokainen kaupunkilainen ansaitsee puhtaamman kaupungin ja yhteistyö Altaan kanssa mahdollistaa kaupunkilaisille virkistävän kokemuksen hiilineutraalimmin. Yhdessä teemme kestävästä energiasta jokapäiväistä, kommentoi Helenin myynnin ja asiakaspalvelun johtaja Anu-Elina Hintsa.

Kehitystyö on prosessi

Vastuullisten energialähteiden lisäksi Allas Sea Pool pyrkii omassa toiminnassaan minimoimaan energian kulutusta monin eri tavoin. Keinoina ovat mm. lämmitetyn pääuima-altaan peittäminen yöaikaan ja lasten uima-altaan käyttö vain kesäisin. Lisäksi Altaan toinen pääuima-allas eli merivesiallas ei käytä lämmitysenergiaa lainkaan.

Tulevaisuuden tavoitteena on löytää uusia teknisiä ja toiminnallisia ratkaisuja esimerkiksi veden käyttöön ja sen puhdistamiseen, siivoukseen ja kiinteistöhuoltoon. Työtä ympäristöystävällisemmän tulevaisuuden eteen tehdään jatkossa myös uuden ravintola- ja kahvilatoiminnan yhteistyökumppanimme NoHo Partnersin kanssa muun muassa ravintolatoimen jätteiden ja hävikin lajittelun sekä kierrätyksen tehostamiseksi.

Helsingin kaupungilla on kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet. Kasvihuonekaasuja halutaan leikata vuoteen 2035 mennessä vähintään 80% vuoden 1990 tasosta. Tällä hetkellä päästöjä on saatua pudotettua vajaa kolmannes, joten tiukkaa tahtia vaaditaan jatkossakin. Reilusti yli puolet Helsingin suorista päästöistä syntyy lämmityksestä ja noin 15 prosenttia sähkönkulutuksesta.

- Energian tuotanto ja kulutus ovat aivan hiilineutraaliustavoitteen ytimessä ja siksi isoja tekoja pitää tehdä nimenomaisesti energiasektorilla. Kaupunki on asettanut omalle kiinteistökannalleen ennätystiukat energiatehokkuustavoitteet ja vauhdittaa insinööriavulla myös yksityisen asuinrakennuskannan energiatehokkuusremontteja. Tämä ei kuitenkaan riitä vielä kunnianhimoiseen tavoitteeseen pääsemiseksi, vaan myös yritykset tarvitaan mukaan päästötalkoisiin, sanoo Kaisa-Reeta Koskinen, Helsingin kaupungin päästövähennysohjelman projektijohtaja.