Uutinen / 18.3.2021

Skanska ja Helen toteuttavat ainutlaatuisen energiavaraston Kruunuvuoren kallioluoliin

Skanskan ja Helenin suunnitelmat Kruunuvuorenrannan ekologisesta asuinalueesta etenevät. Kallioluoliin on tarkoitus rakentaa suuri energian kausivarasto, joka mahdollistaa alueellisen energiantuotannon uudelle asuinalueelle.

Asuinalueen käytönaikainen hiilijalanjälki tulee olemaan lähes nolla. Vastaavaa kallioluoliin toteutettavaa energian kausivarastoa ei ole aikaisemmin rakennettu muualla. Skanska ja Helen ovat hiljattain allekirjoittaneet hanketta koskevan yhteistyösopimuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut hankkeelle investointitukea 278 000 euroa.

Massiivinen energian kausivarasto hyödyntää auringon lämmittämää merivettä ja asuinrakennusten kierrätyslämpöä. Kesällä auringon lämmittämä pintavesi kerätään kausivarastoon. Meriveden lämpöä hyödynnetään asuntojen lämmittämiseen lämmityskaudella syksystä kevääseen. Kesäkaudella asuntoja viilennetään ja rakennuksiin kertyvä ylimääräinen lämpö kerätään talteen myöhemmin hyödynnettäväksi. Alueen lämpöverkko toimii yhtä lailla lämmön kerääjänä ja jakelijana siirtäen energiaa kausivaraston ja asuntojen välillä.

- Olemme todella tyytyväisiä siihen, että hanke etenee suotuisasti. Tavoitteena on, että luolien avulla tuotettavan energian hyödyntäminen käynnistyy vuonna 2023, kertoo aluejohtaja Juhani Aspara Skanska Kodeista.

- Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu vaatii energia- ja rakennussektorin yhteistyötä. Skanska on erinomainen partneri Helenille. Yhdessä suunniteltu ratkaisu tuo Helenin ja Helsingin kaupungin taas askeleen lähemmäs tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035, iloitsee johtaja Anu-Elina Hintsa Helenistä.

Energian kausivarasto on yksi Helenin monista ratkaisuista hiilineutraali 2035 -tavoitteen saavuttamiseksi. Kruunuvuorenrannan kallioluolien energian kausivarastointi lisää uusiutuvan energian käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Uusi rakentuva asuinalue ei tuota käytönaikaisia päästöjä ollenkaan.

Energian kausivaraston kapasiteetti kattaa jopa kolmanneksen koko Kruunuvuoren alueen lämmitysenergiasta. Luolat sijaitsevat noin 50 metriä merenpinnan alapuolella, ja niiden tilavuus on yhteensä 300 000 m3. Luolat ovat aikaisemmin toimineet öljyn varmuusvarastona.

Uuden asuinalueen käytön ajan hiilijalanjälki on lähes nolla

Skanska on suunnitellut Kruunuvuorenrannan luoteisosaan korttelin, jonka ensimmäisen kahden kohteen rakentaminen käynnistyy alustavan arvion mukaan kesän jälkeen 2021. Alueelle rakennetaan kokonaisuudessaan noin 600 asuntoa, joihin sisältyy sekä omistusasumista että vuokra-asumisen eri muotoja. Alueelle on tehty oma valotaidesuunnitelma, joka tulee näkymään esimerkiksi puistoissa ja taloyhtiöiden pihoilla.

Ympäristönäkökulmat huomioidaan alueen asuntotuotannossa laajasti.
Helenin toteuttaman alueellisen energiajärjestelmän ansiosta asukkaat saavat koteihinsa lämmityksen ja viilennyksen ekologisesti. Yhteiskäytössä olevan parkkihallin paikat on mahdollista muuttaa sähköautoille sopiviksi tarveperusteisesti. Skanskan ensimmäinen asuntokohde on nimeltään As. Oy Helsingin Kultavene, ja sen ennakkomarkkinointi käynnistyy keväällä 2021.

Skanska ja Helen sopivat koko alueelle uudenlaisesta energiapalvelusta, jossa rakennusten lämmityksen ja jäähdytyksen vastuut ja velvoitteet siirtyvät taloyhtiöiltä Helenille. Palvelun osana seurataan asukkaiden energiankulutusta ja raportoidaan siitä heille. Asukkaat saavat tasaiset asuinolosuhteet vuoden ympäri. Lisäksi Skanskan asuntokohteille tavoitellaan RTS-ympäristöluokitusta.

Ekologinen ja merellinen asuinympäristö

Kokonaisuudessaan Kruunuvuorenrannan on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2030 mennessä, ja se tarjoaa kodin noin 13 000 asukkaalle sekä noin 800 työpaikkaa. Korkeatasoinen asuinalue rakentuu merelliseen ympäristöön Laajasalon öljysataman paikalle sekä sen lähiympäristöön. Monista tulevista asunnoista ja rantabulevardilta avautuvat näkymät Helsingin keskustan suuntaan. Tulevat Kruunusillat ja raitiovaunuyhteys yhdistävät Laajasalon, Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman osaksi kantakaupunkia.


Faktat

Suomen ensimmäinen energian kausivarasto

Suunniteltu ratkaisu on toteutukseltaan ainutlaatuinen sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Energian kausivarastointi on olennainen keino vähentää polttamalla tuotettavan energian määrää pohjoisissa olosuhteissa. Helsingissä talvikauden lämmöntarve on kesäaikaan nähden kymmenkertainen. Toteutettavassa ratkaisussa Kruunuvuoren selän kesäaikaan lämmennyttä vettä varastoidaan jättimäisiin kallioluoliin ja talvikaudella hyödynnetään meriveden lämpöä lämmönlähteenä.


Kruunuvuoren kallioluolat

Luolia on kaksi: toinen on noin 16 metriä, toinen noin 18 metriä leveä. Luolat ovat noin 30 metriä korkeita. Suuremman luolan pituus on 326 metriä ja pienemmän 245 metriä. Luolien pohja on 50 metriä merenpinnan alapuolella. Luolien tilavuus on yhteensä noin 300 000 m3, eli 300 miljoonaa litraa. Tilavuus vastaa noin kolmea eduskuntataloa. Luolat rakensi ja niitä ylläpiti öljy-yhtiö Shell. Luolat on rakennettu 70-luvun alussa. Shell käytti osaa luolista dieselöljyvarastoinaan, ja loput luolista toimivat Huoltovarmuuskeskuksen öljytuotteiden varmuusvarastona Shellin operoimana.
Luolat tyhjennettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja ne puhdistettiin vuosina 2008–2009. Tämän jälkeen luolia käytettiin vielä toiseen otteeseen, minkä jälkeen ne tyhjennettiin ja puhdistettiin vuosina 2010–2011.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö