Uutinen / 27.8.2021

Etäaika ei lannistanut kesätyöntekijöidemme intoa

Olemme saaneet kesän aikana nauttia 75 energisen kesätyöntekijän maailmanluokan osaamisesta ja asiantuntijuudesta. Poikkeustilanteen jatkumisesta huolimatta kesätyöntekijämme ovat työskennelleet mielenkiintoisten tehtävien parissa ja päässeet verkostoitumaan.

Kesätyöntekijöiden rekrytointi ja perehdytys hoidettiin viime vuoden tapaan poikkeusolojen vallitessa. Kysymme joka vuosi kesätyöntekijöiltä elokuun lopulla, miten olemme onnistuneet ja missä olisi vielä kehitettävää. Viime vuonna kysyimme erityisesti etätyön sujumisesta ja etäperehdytyksestä.

-Lisäksi suuri osa kesätyöntekijöistä haastatellaan aina kesätyöjakson päätteeksi. Näiden palautteiden ja kyselyn vastausten pohjalta kehitimme toimintaamme tänäkin vuonna. Erityistä huomiota olemme tänä vuonna kiinnittäneet mm. palautteen antoon, mikä voi varsinkin näin etätyöaikana osoittautua arjessa haastavaksi, kertoo asiakas- ja työntekijäkokemuspäällikkö Sanna Lavonen.

Kiitosta esihenkilöille ja tiimiläisille tukena olemisesta

Etätyö ja koronaviruksen aiheuttamat poikkeusjärjestelyt eivät ole Venture capital intern Joel Järvensivun, data-analyytikko Aino Solinin ja energianeuvoja Sini Santikon mielestä heikentäneet vuorovaikutusta kollegojen kanssa. Kaikki kolme ovat olleet erittäin iloisia siitä, miten oma esihenkilö ja tiimiläiset ovat pitäneet huolta uusista työntekijöistä etätyöskentelystä huolimatta. Säännöllistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyden tunnetta on ylläpidetty heidän mielestään hyvin, vaikka työn tekeminen on ollut pääsääntöisesti itsenäistä.

-Etätyöstä huolimatta omat tiimiläiset ovat tukeneet minua hyvin uutena työntekijänä, ja lähiesihenkilön kanssa soittelimme alkuun lähes päivittäin, vaihdoimme kuulumisia ja päivitimme työtilannetta. Meille muodostui siis tosi luottamuksellinen ja avoin suhde heti alusta alkaen. Näin myös puolet tiimistä livenä työsuhteen alussa yhteisen luonaan merkeissä, mikä poisti kaikki turhat kynnykset esim. yhteydenottamiselle ja avun pyytämiselle, sanoo Joel.

-Meidän tiimissä on hyvä meininki, kun ihmiset ovat samanhenkisiä ja -tyyppisiä. On ollut myös kiva huomata, että esihenkilöstö on aktiivisesti kiinnostunut tekemisistäni ja auttanut tarvittaessa, kertoo Aino.

Helenin auttamisen ja välittämisen kulttuuri on välittynyt myös Sinille, joka on rohkeasti ollut yhteydessä asiantuntijoihimme etsiessään vastauksia asiakkaiden kysymyksiin.

-On ollut tosi turvallinen ja hyvä ilmapiiri tehdä töitä, kun ihmiset, joita ei ole koskaan nähnyt, auttavat ja vastaavat kysymyksiin mielellään. Et vaikka Helenissä on hierarkkisia rakenteita, niin se ei välity ihmisten vuorovaikutuksessa ja viestinnässä millään tavalla, mikä on tosi hienoa, toteaa Sini.

Kesätyö Helenissä on edellyttänyt vastuun ottamista ja opettanut uutta

Kolmikko on päässyt työskentelemään kesän aikana mielenkiintoisten ja merkityksellisten tehtävien parissa. Työtehtävät ovat osoittautuneet sopivan haastaviksi, sillä kaikki kolme kokevat, että he ovat saaneet tehdä itsenäisiä ratkaisuja ja linjauksia sekä oppineet paljon uutta.

-Minulla on ollut kesän ajan oma projekti, jossa tutkin Helenin data-alustoille tulevan datan laatua. Käytännössä teen haastatteluja, joiden pohjalta laadin nykytila-analyyseja. Työni sisältää siis paljon itsenäistä tiedon omaksumista ja uuden opettelua. Vaikka minut heitettiin niin sanotusti suoraan syvään päätyyn, on ollut hienoa saada vastuuta ja mahdollisuus kehittää konkreettisia ratkaisuehdotuksia, toteaa Aino.

-Meille energianeuvojille tulee kyselyitä lähes kaikista Helenin tuotteista ja palveluista, joten olen kesän aikana saanut hyvän yleiskäsityksen Helenin tarjoamasta ja oppinut paljon uutta esimerkiksi aurinkopaneelien toiminnasta ja hyödyistä. Aloitan syksyllä maisteriopinnot, jossa minulla on pääaineena sustainable management, joten Helenillä työskentely on tukenut hyvin tulevia opintojani, pohtii Sini.

Myös Joel on viihtynyt työtehtävissään ja kokenut, että työ vastasi hänen odotuksiaan. Hän bongasi Helen Venturesin harjoittelijan paikan jo viime kesänä, jolloin kiinnostus nykyistä työtehtävää kohtaan heräsi.

- Tehtävieni pääpaino on deal flowssa, eli uusien potentiaalisten sijoituskohteiden etsinnässä ja analysoinnissa. Käytännössä siis pyrin löytämään uusia innovatiivisia energia-alan start uppeja Euroopasta. Iloinen yllätys on ollut se, että olen saanut todella paljon vastuuta ja päässyt myös mukaan ensimmäisiin tapaamisiin potentiaalisten sijoituskohteiden edustajien kanssa, kertoo Joel.

 

Lue lisää aiheesta

Helen