Uutinen / 1.7.2021

Helen lisää päästötöntä sähköntuotantoa

Helen lisää osuuttaan Olkiluodossa tuotetusta ydinenergiasta. Helenin tytäryhtiö Oy Mankala Ab ostaa Loiste-konsernin omistamat Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) osakkeet. Loiste-konsernin osakekaupan myötä Helen saa jatkossa lisää päästötöntä sähköä.

Helen valmistautuu luopumaan kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Päämääränä on vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä ja lisätä päästöttömän energian käyttöä.

- Helen tuottaa Helsingin voimalaitosten sähköntuotannon ohella merkittävän määrän sähköä omistamiensa voimaosuuksien kautta. Voimaosuuksia Helenillä on vesi-, tuuli- ja ydinvoimasta. Voimaosuuksien kautta Helenin sähköntuotanto on monipuolista ja vastaa sähkömarkkinoiden eri tilanteisiin. Osakekaupan myötä saamme jatkossa lisää päästötöntä sähköä, summaa johtaja Harri Mattila Helenistä.

Varmaa sähköntuotantoa vuoden ympäri

Lämmityksen sähköistyessä tarve päästöttömälle sähkölle kasvaa jatkuvasti. Ydinvoima mahdollistaa takuuvarman ja tasaisen sähköntuotannon ympäri vuoden. Helen tuottaa päästötöntä sähköä ydinvoiman lisäksi uusiutuvalla energialla: vesi- ja tuulivoimalla sekä aurinkoenergialla. Helen investoi voimakkaasti myös tuulivoiman kasvattamiseen, viime vuonna investoitiin kahteen uuteen tuulipuistoon. Helenin tavoitteena on viisinkertaistaa tuulivoimatuotanto vuoteen 2022 mennessä.

Helenin sähköntuotannon jakauma vuonna 2030 

Ydinvoimateknologia kehittyy jatkuvasti 

Modulaariset pienydinreaktorit eli SMR-reaktorit (Small Modular Reactors) voivat olla ydinenergian uutta tulevaisuutta. SMR-reaktorit ovat pienikokoisia ja turvallisia, sillä niiden turvajärjestelmät perustuvat painovoimaan ja luonnonlakeihin perustuviin suunnitteluratkaisuihin. Voimala on mahdollista sijoittaa näiden ominaisuuksien vuoksi lähelle asutuskeskuksia.

Helenin selvityksen perusteella modulaariset pienydinreaktorit ovat kannattava ja kaukolämmön tuotantoon soveltuva hiilineutraali tuotantovaihtoehto, jolla on mahdollista korvata suuri määrä polttoon perustuvaa tuotantoa samalla päästöjä vähentäen.

Helen osallistuu aktiivisesti SMR-teknologian toimintaedellytysten kehittämiseen ja hyödyntämiseen kaukolämmössä osana syyskuussa 2020 käynnistynyttä Business Finlandin rahoittamaa kaksivuotista EcoSMR-hanketta (Finnish Ecosystem for Small Modular Reactors). Hanke yhdistää suomalaisia toimijoita kehittämään liiketoimintaa pienreaktoreiden mahdollisuuksien ympärille.

Faktat: 

  • Helen ostaa tytäryhtiö Oy Mankala Ab:n kautta Teollisuuden Voima Oyj:n osakkeita Loiste-konsernilta.
  • Helen-konsernin omistus TVO:n osakkeista on noin 10 prosenttia.
  • Lämmityksen sähköistyessä ydinvoima takaa tasaisen ja varman sähköntuotannon.
  • Ydinvoima on myös tulevaisuuden teknologia. Selvityksen alla ovat modulaariset pienydinreaktorit eli SMR-reaktorit.
  • Helen on mukana VTT:n koordinoimassa EcoSMR-hankkeessa.
  • Loiste-konserni kommentoi keskittyvänsä jatkossa energiainfraliiketoimintoihin eli sähköverkko- ja kaukolämpöliiketoimintoihin, joten Teollisuuden Voima Oyj:n osakkeiden myynti tuli ajankohtaiseksi.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus