Nyhet / 6.7.2021

Helen ökar sin utsläppsfria elproduktion

Helen ökar sin andel av kärnenergin som produceras i Olkiluoto. Helens dotterbolag Oy Mankala Ab köper Loistekoncernens aktier i Industrins Kraft Abp (TVO). Köpet av Loistekoncernens aktier ger Helen mer utsläppsfri el i fortsättningen.

Helen förbereder sig för att upphöra med användningen av stenkol år 2029 i enlighet med regeringens linjeval. Målet är att nå klimatneutralitet fram till 2035. Avsikten är att minska koldioxidutsläppen från energiproduktionen och öka användningen av utsläppsfri energi.

- Utöver elproduktionen i kraftverken i Helsingfors producerar Helen också betydande mängder el via kraftandelar. Helen har kraftandelar i vatten-, vind- och kärnkraft. Kraftandelarna gör att Helens elproduktion är mångsidig och svarar på olika situationer på elmarknaden. Aktieförvärvet ger oss mer utsläppsfri el i fortsättningen, sammanfattar direktör Harri Mattila på Helen.

Säker elproduktion året om

I och med att uppvärmningen blir alltmer elbaserad ökar behovet av utsläppsfri el kontinuerligt. Kärnkraft ger möjlighet till garanterad och jämn elproduktion året om. Förutom med kärnkraft producerar Helen också utsläppsfri el med förnybar energi: vatten- och vindkraft samt solenergi. Helen investerar också kraftigt i utbyggnad av vindkraften, i fjol investerade man i två nya vindparker. Helens mål är att femdubbla vindkraftsproduktionen fram till 2022.

Fördelningen av Helens elproduktion 2030

Kärnkraftstekniken utvecklas hela tiden

Små modulära kärnreaktorer, så kallade SMR-reaktorer (Small Modular Reactors) kan vara framtiden inom kärnenergi. SMR-reaktorer är små samt säkra, eftersom deras säkerhetssystem baserar sig på tyngdkraften och på planeringslösningar som grundar sig på naturlagar. De här egenskaperna gör att kraftverken kan placeras nära bosättningscentra.  

Enligt en utredning som Helen gjort är små modulära kärnreaktorer ett lönsamt klimatneutralt produktionsalternativ, som lämpar sig för produktion av fjärrvärme och som kan ersätta en stor mängd förbränningsbaserad produktion samtidigt som utsläppen minskar.   

Helen är aktivt med och utvecklar verksamhetsförutsättningarna för SMR-teknik och utnyttjande av tekniken inom fjärrvärme, som ett led i det tvååriga projektet EcoSMR (Finnish Ecosystem for Small Modular Reactors). Projektet finansieras av Business Finland och startade i september 2020. Projektet sammanför finska aktörer som kan utveckla affärsverksamhet kring möjligheterna med små modulära reaktorer.

Fakta: 

  • Via dotterbolaget Oy Mankala Ab köper Helen aktier i Industrins Kraft Abp från Loistekoncernen.
  • Helenkoncernens aktieinnehav i TVO är cirka 10 procent.
  • När uppvärmningen blir alltmer elbaserad tryggar kärnkraft en jämn och säker elproduktion.
  • Kärnkraft är också framtidens teknik. Som bäst utreds små modulära kärnreaktorer, SMR-reaktorer.
  • Helen är med i projektet EcoSMR, som samordnas av VTT.
  • Loistekoncernen kommenterar att man i fortsättningen fokuserar på affärsverksamhet kring energiinfrastruktur, dvs. elnäts- och fjärrvärmeverksamhet, och därför blev det aktuellt att avyttra aktierna i Industrins Kraft Abp.

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet