Uutinen / 3.5.2021

Helenin uusi tuulipuisto Lakiakangas 3 rakentuu yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Helen on allekirjoittanut kiinteistösijoitusyhtiö Spondan kanssa sopimuksen, jonka myötä 100% Spondan kiinteistöjen sähkön kulutuksesta tullaan tuottamaan päästöttömällä tuulivoimalla. Sopimus tukee Spondan vastuullisuusohjelman hiilineutraaliustavoitetta.

- On hienoa, että pääsemme yhdessä Spondan kanssa edistämään hiilineutraalia tulevaisuutta. Haluamme tarjota asiakkaillemme energia-alaa uudistavia palveluita. Tuulipuisto Lakiakangas 3 on hyvä esimerkki ratkaisusta, missä asiakkaat voivat ostaa tuulivoimaa myös isompina osuuksina voimalan tuotannosta. Malli on jo käytössä aurinkovoiman myynnissä, nyt tuomme sen myös tuulivoimaan, Helenin myynnin ja asiakaspalvelun johtaja Anu-Elina Hintsa kertoo.

Tuulivoima on yksi ympäristöystävällisimmistä keinoista tuottaa sähköä

Vuodesta 2022 lähtien Spondan tuulivoimasähkö tuotetaan Pohjanmaalle rakennettavassa uudessa Lakiakankaan tuulipuistossa. Spondan ja Helenin välinen sopimus kattaa Spondan kokonaissähkönkulutuksesta 50 %. Loput tarvittavasta sähköstä Sponda hankkii muista pohjoismaisista tuulivoimapuistoista, jotka taataan tuulivoimalla tuotetuksi sähköksi alkuperätakuusertifikaateilla. Sähkön alkuperätakuita myönnetään uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle.

- Tuulivoima on uusiutuvaa sekä päästötöntä energiaa, ja sillä on tärkeä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi se edistää kotimaista energiaomavaraisuutta. Meillä on merkittävänä kiinteistöalan toimijana mahdollisuus ja velvollisuus edistää ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tehtävää työtä. On hienoa, että pystymme yhdessä Helenin kanssa edistämään vastuullisuustavoitteidemme toteutumista, Spondan Sustainability Manager Pirkko Airaksinen toteaa.

Sopimus tuulisähköstä tukee Spondan ilmastotiekartan tavoitetta päästöttömästä sähkön hankinnasta.

Faktat:

  • Lakiakangas 3 koostuu 20 voimalasta, ja sen teho on 86 MW.
  • Tuulipuisto Lakiakangas 3 ja sähkönsiirtoyhtiö toteutetaan yhteisyrityksinä, joiden omistusosuudet ovat Helen 60 % ja CPC Finland 40 %.
  • Rakennustyöt aloitettiin kesällä 2020.
  • Uuden tuulipuiston energiaa Helen tarjoaa asiakkailleen vuonna 2022.
  • Aikaisempi uutisointi Lakiakangas 3:n tuulivoimainvestoinnista

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus