Nyhet / 5.5.2021

Helens nya vindpark Lakiakangas 3 byggs i samarbete med kunderna

Helen har undertecknat ett avtal med fastighetsplaceringsbolaget Sponda, enligt vilket 100 % av den el som förbrukas i Spondas fastigheter ska produceras med utsläppsfri vindkraft. Avtalet stöder målet om klimatneutralitet i Spondas hållbarhetsprogram.

– Det är fint att vi får vara med och främja en klimatneutral framtid tillsammans med Sponda. Vi vill erbjuda våra kunder tjänster som förnyar energibranschen. Vindpark Lakiakangas 3 är ett bra exempel på en lösning där kunderna kan köpa vindkraft också i form av större andelar i kraftverkets produktion. Modellen tillämpas redan inom försäljningen av solkraft, nu lanserar vi den också på vindkraftssidan, berättar Anu-Elina Hintsa som är direktör för Helens försäljning och kundtjänst.

Vindkraft ett av de miljövänligaste sätten att producera el

Från och med 2022 produceras Spondas vindkraftsel i nya vindpark Lakiakangas, som byggs i Österbotten. Avtalet mellan Sponda och Helen täcker 50 % av Spondas totala elförbrukning. Resten köper Sponda från andra nordiska vindparker. Elen från dessa certifieras med ursprungsgarantier, som beviljas för el som producerats med förnybara energikällor.

– Vindkraft är förnybar och utsläppsfri energi och har en viktig roll i uppfyllelsen av klimatmålen. Dessutom hjälper den Finland att bli mer självförsörjande på energi. Eftersom vi är en betydande aktör i fastighetssektorn har vi både möjlighet och skyldighet att främja arbete som syftar till att bekämpa klimatförändringen. Det är fint att vi kan främja uppfyllelsen av våra hållbarhetsmål tillsammans med Helen, säger Pirkko Airaksinen som är Sustainability Manager på Sponda.

Avtalet om vindkraft stöder målet om utsläppsfri elanskaffning i Spondas klimatfärdplan.

Fakta:

  • Lakiakangas 3 består av 20 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 86 MW.
  • Byggnadsarbetena startade sommaren 2020.
  • Helen börjar erbjuda sina kunder energi från den nya vindparken år 2022.
  • Tidigare nyheter om vindkraftsinvesteringen Lakiakangas 3

Läs mer om ämnet

Klimatneutralitet