Uutinen / 1.12.2021

Kaukolämmön hinnoittelu ja hintanäkymät

Helenin kaukolämpötuotteen talven ja kevään kokonaishinta pysyy lähellä syksyn 2021 hintatasoa ja laskee kesäkaudella 2022. Miten kaukolämmön hinta muodostuu ja mitkä ovat tulevaisuuden hintanäkymät? Tämä juttu vastaa kuuteen kysytyimpään kysymykseen kaukolämmön hinnankorotuksista.

Miten kaukolämmön hinta muodostuu?

Kaukolämmön hintaan vaikuttavat kaksi osaa: energiamaksu €/MWh ja vesivirtamaksu €/kk. Helenin kaukolämmön energiahinnalla on neljä vuodenaikaan sidottua hintakautta: talvi-, kevät-, kesä- ja syyskausi.

Esimerkiksi talvikauden hinnanmuutos ei muodostu syyskauden osalta ilmoitetun hinnan päälle, vaan hinnat vertautuvat edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan. Vuodelle 2022 tarjoamme pidempää näkyvyyttä kaukolämpötuotteen asiakkaille ja julkaisimme kerralla marraskuun lopussa hinnat kolmelle hintakaudelle.

Kaukolämpötuotteen kuluttaja-asiakkaiden kokonaishinta nousee yhteensä 15 % ensi vuoden talvi-, kevät ja kesäkaudelle*. Asunto-osakeyhtiö- ja yritysasiakkaiden hinnanmuutos on joitakin prosenttiyksiköitä korkeampi, johtuen asiakkaiden energiamaksujen suuremmasta osuudesta kokonaishinnassa. Helenin hintamuutokset eivät muodostu syykaudelle 2021 ilmoitetun hinnan päälle, vaan niitä verrataan edellisen vuoden vastaaviin kausiin.

* (Energiateollisuus Ry:n tyyppiomakotitalo, energiankulutus 18 MWh/vuosi, vesivirta 0,15 m3/h)

Kaukolämmön neljä vuodenaikaan sidottua hintakautta.

Kaukolämmön neljä vuodenaikaan sidottua hintakautta.

Miksi kaukolämmön hinta on noussut?

Kaukolämmön hinta muodostuu energiahinnasta ja vesivirtamaksusta. Vesivirtamaksujen hinnastoon ei ole tulossa korotuksia vuonna 2022, vaan hintapaine kohdistuu energiahintaan. Hinnanmuutokset johtuvat merkittävästi kohonneista raaka-ainehinnoista, veroista ja päästöoikeuksista. Esimerkiksi lämmöntuotannon kriittisen polttoaineen, maakaasun hinnat maailmanmarkkinoilla ovat nousseet rajut 530 % vuoden 2021 ja 2022 talvikausien välillä.

Ymmärrämme Helenissä, että välttämättömiä asumismenoja nostava hinnankorotus on merkittävä rasite helsinkiläiselle kaukolämpöasujalle ja olemmekin pehmentäneet hintavaikutusta asiakkaille. Energiahinnan nousun kustannuksia ei ole viety täysimääräisenä kaukolämmön asiakashintoihin.

Päästöoikeuksien, kivihiilen, maakaasun ja sähkön markkinahinnat ovat kallistuneet poikkeuksellisen paljon verrattuna vuoden 2021 talvikauteen.

Päästöoikeuksien, kivihiilen, maakaasun ja sähkön markkinahinnat ovat kallistuneet poikkeuksellisen paljon verrattuna vuoden 2021 talvikauteen.

Miten kaukolämmön hinta tulee kehittymään jatkossa?

Teemme Helenissä jatkuvasti toimenpiteitä, jotta asiakkaiden kaukolämmön hinnannousu taittuisi jo lyhyellä aikavälillä, vaikka markkinoiden hintapaine lisääntyy. Odotamme, että hinnankorotuspaineet tasaantuvat kesäkauteen 2022 mennessä.

Pidemmälle katsottaessa olemme nopeuttaneet siirtymää hiilineutraaliin energiantuotantoon ja selvitämme parhaillaan Salmisaaren hiilivoimatuotannon aikaistettua lopettamista jo vuonna 2024. Hanasaaren kivihiilellä toimiva voimalaitos sulkeutuu keväällä 2023. Vuosaaren biolämpölaitos otetaan käyttöön lämmityskaudella 2022-2023 ja Katri Valan seitsemäs lämpöpumppu valmistuu vuonna 2023. Investoinnit vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Kaukolämpöasiakkaat voivat myös valita kiinteähintaisen kaukolämpötuotteen. Kiinteähintaisuus tuo vakautta budjettiin, ja sen avulla asiakas saa selvän ja ennustettavan näkymän lämmitysenergian hintaan kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Miksi Helen käyttää edelleen kivihiiltä, jos se kerran on niin kallista?

Helsingin lämmöntarve on valtava, ja se vertautuu enemmän esim. Tukholmaan kuin muihin Suomen kaupunkeihin. Meidän täytyy varmistaa, että kaupunkilaisten kodit pysyvät lämpimänä.

Helen on vielä jonkin aikaa riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Käymme läpi todella isoa mullistusta ja olemme vauhdittaneet siirtymää hiilineutraaliin energiantuotantoon. Esimerkiksi kivihiilikasat poistuvat Hanasaaresta suunniteltua aiemmin, kun laitos suljetaan jo huhtikuussa 2023. Selvitämme myös mahdollisuutta lopettaa kivihiilen poltto Salmisaaren voimalaitoksessa jo vuonna 2024.

Kertovatko hinnankorotukset siitä, että kaukolämpö on tullut teknologiana tiensä päähän?

Kaukolämpö on luotettava, toimitusvarma ja helppo tapa lämmittää koteja tiiviisti asutulla kaupunkialueella. Lämpöverkon avulla hiilineutraali ja tulevaisuudessa hinnaltaan kilpailukykyinen lämpö saavuttaa valtaosan helsinkiläisistä helposti, nopeutetulla aikataululla ja vie koko Helsinkiä kohti hiilineutraaliutta vuonna 2030.

Tulevaisuudessa Helsinki lämmitetään lämpöverkon avulla, mutta hajautetulla energiantuotannolla, jossa keräämme energian talteen useista eri lähteistä: maasta, ilmasta, vedestä ja hukkalämmöistä.

Helsinkiläinen kaukolämpökuluttaja voi jo nyt pienentää asumisensa hiilijalanjälkeä uusiutuvalla kaukolämmöllä, jonka uusiutuvaan hintaosaan on keväällä tulossa yli 50% alennus kun uusiutuva tuotantomme kasvaa. Uusiutuvaa kaukolämpöä voi ostaa myös yksittäiset taloyhtiön asukkaat.

Miksi Helen laskuttaa asiakkaita, jotka irtaantuvat kaukolämpöverkosta?

Ymmärrämme, että kaukolämpöverkosta irtautumiskustannus harmittaa asiakkaita. Lämpöverkosta ei ole mahdollista irtautua ”etänä” – turvallisuussyistä putket on suljettava ja verkossa kiertävän veden pääsy kiinteistölle pitää estää katkaisemalla veden kierto putkessa. Usein tämä tarkoittaa kaupunkialueella useita tuhansia euroja kustantavaa katurakenteiden avaamista ja uudelleen asfaltointia.

Olemme tunnistaneet asiakkaiden turhautumisen irtautumismaksuun ja selvitämme, miten voisimme parantaa tilannetta.

Lue lisää aiheesta

Lämpö