Uutinen / 17.6.2021

Meri voi lämmittää kotisi

Helen on lähtenyt rohkeasti selvittämään, miten voisimme hyödyntää Helsinkiä ympäröivään Suomenlahteen sitoutunutta lämpöä kaupungin kaukolämpöjärjestelmässä tulevaisuudessa.

Energiamurroksen äärellä Euroopan unioni on alkanut hakea uusia teknologioita meristä. Meri on miltei loputon uusiutuvan energian lähde, ja uusia ratkaisuja etsitään esimerkiksi aaltoihin ja vuorovesi-ilmiöön pohjautuvista teknologioista. Euroopan unioni on nostanut mereen pohjautuvien teknologioiden potentiaalin energiamurroksessa korkeaksi ja meret saattavatkin olla suurin uusiutuvan energianlähde Euroopassa vuonna 2050.

Merivesilämpöpumppujen toimintalogiikka on yksinkertainen ja tuttu energia-alalla käyttö- ja jäteveden hukka- ja ylijäämälämpöjen hyödyntämisessä. Lämpöpumput käyttävät sekä sähköä että veden lämpöenergiaa kaukolämmön tuotantoon. Helsingissä hukka- ja ylijäämälämmöt jalostetaan kaukolämmöksi Helsinkiin Katri Valan ja Esplanadin lämpöpumppulaitoksilla, joiden tuotannolla voidaan jo kattaa valtaosa kesäaikaan Helsingin tarvitsemasta lämmöstä.

Merivesilämpöpumput tarvitsevat vettä paljon enemmän kuin nykyiset käyttövesiä hyödyntävät lämpöpumput meriveden matalan lämpötilan takia. Meriveden lämmöntalteenotossa suurimpana haasteena onkin turvata tarpeeksi lämpimän veden saatavuus ympäri vuoden.

Tavoitteena korvata koko Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilellä tuotettu kaukolämpöteho

Helen on tutkinut meriveden lämmön hyödyntämistä lämmöntuotannossa vuodesta 2016 lähtien. Yhtiön ensimmäisen merivettä hyödyntävän lämpöpumpun on määrä valmistua Vuosaareen ensi vuonna, ja toisen merivesilämpöpumppuhankkeen esiselvitys on käynnissä ja ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt.

Vuosaaren lämpöpumpulla on kaksi eri lämmönlähdettä: talvikuukausina se hyödyntää voimalaitosten tuotantoprosessissa syntyvien jäähdytysvesien hukkalämpöä ja muina vuodenaikoina meriveden lämpöä, jota voidaan hyödyntää keskimäärin noin puolet vuodesta. Vuosaaren lämpöpumppu vähentää Helenin hiilidioksidipäästöjä arviolta 30 000 tonnia vuodessa.

Toukokuussa 2021 Helen käynnisti ympäristövaikutusten arvioinnin toisesta meriveden lämpöä hyödyntävästä lämpöpumpusta, jonka suunnittelun lähtökohtana on korvata Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilellä tuotettu kaukolämpöteho kokonaisuudessaan. Lämpöpumpun tarpeisiin riittävän lämpimän veden löytäminen talvella vaatii vedenoton 50-70 metrin syvyydeltä, minkä vuoksi vedenottoa varten suunnitellaan louhittavan jopa 17-27 km pitkä tunneli sekä purkutunneli Salmisaaren voimalaitosalueelta Helsingin edustalla sijaitsevalle merialueelle.

Helsingin älykäs energiajärjestelmä mahdollistaa uusien teknologioiden joustavan hyödyntämisen

Meriveden lämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen kaltaisten hiilineutraalien teknologioiden käyttöönotto on Helsingissä mahdollista, sillä kaupungin älykäs energiajärjestelmä ja kaukolämpö- ja jäähdytysverkot mahdollistavat uusien teknologioiden ja tuotantotapojen joustavan yhdistämisen.

Merivesilämpöpumput kasvattavat merkitystään hiilineutraalin energiajärjestelmän toteuttamisessa tulevaisuudessa. Siksi on tärkeää, että tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tuettaisiin entistä enemmän esimerkiksi EU:n tukimekanismeista, jotta teknologia saadaan kaupalliseen käyttöön mahdollisimman nopeasti. Taloudellisia keinoja uusien innovaatioiden tukemisessa olisivat esimerkiksi EU:n päästökaupan tulojen kohdentaminen tutkimukseen ja lämpöpumpputeknologian tunnistaminen energiaverotuksessa.

Lue lisää aiheesta

Lämpö Hiilineutraalisuus