Uutinen / 16.3.2021

Helenin vuosi 2020 – hiilineutraalius jälleen askeleen lähempänä

Helenin vuosi 2020 piti sisällään sekä suunnitelmien mukaisia päästövähennyksiä että satojen miljoonien investointipäätöksiä hiilineutraaliin energiaan. Kivihiilestä luopuminen vaatii yhä työtä, mutta Hanasaaren voimalaitoksen sulkeminen häämöttää jo muutaman vuoden päässä.

Helen sitoutui vuonna 2020 ensimmäisenä suomalaisena energia-alan yhtiönä Science Based Targets -hankkeen Business Ambition jos 1.5 -tavoitteeseen, joka on tieteellisesti määritelty päästövähennystavoite. Tavoite tähtää Pariisin sopimuksen mukaisiin päästövähennyksiin, jossa tavoitellaan maksimissaan 1.5 Celsius-asteen maapallon keskilämpötilan nousua.

Helenin fossiilisen energiantuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat vuoden aikana reilut 19 prosenttia 3,3 miljoonasta tonnista 2,7 miljoonaan tonniin ja rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt peräti 30 prosenttia. Muutos johtui normaalia lämpimämmästä säästä, alhaisemmasta tukkusähkön myynnistä ja hiilineutraalin ja vähäpäästöisemmän tuotannon osuuden lisääntymisestä. Helenin ominaispäästöt vähenivät niin ikään 13 prosenttia. Ominaispäästö eli päästökerroin kuvaa myydyn energiayksikön päästömäärää.

Investointipäätöksiä hiilineutraaliin energiantuotantoon Helen teki vuoden aikana 350 miljoonan euron arvosta ja itse investointeja 42,4 miljoonalla eurolla. Vuoden suurimmat investoinnit olivat Vuosaareen rakenteilla oleva biolämpölaitos, Mustikkamaan öljyluolien kunnostus luolalämpövarastoiksi ja Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitoksen laajennus. Lisäksi Helen investoi 100 miljoonaa euroa vuoden aikana uuden Lakiakangas 3 -tuulipuiston rakentamiseen Pohjanmaalle Puisto rakennetaan yhdessä hankekehittäjä CPC Finlandin kanssa.

Helen tuotti energiasta vuonna 2020 uusiutuvasti 14 prosenttia ja päästöttömästi 26 prosenttia. Päästöttömän energian osuus pysyi samana vuoteen 2019 verrattuna, mutta uusiutuvan energian osuus kasvoi hieman (2019: 12 %). Tämä johtui lämpimästä vuodesta, jonka myötä fossiilista tuotantoa oli mahdollista vähentää.

Helenin kivihiilellä tuottaman energian määrä laski vuoden aikana 28 prosenttia ja maakaasutuotannon määrä kasvoi 12 prosenttia. Kivihiilen kulutus tulee tippumaan vielä merkittävästi lisää jo muutaman vuoden sisään Helenin sulkiessa Hanasaaren voimalaitoksensa vuonna 2024. Vuonna 2029 energiayhtiö luopuu hallituksen linjausten mukaisesti kivihiilestä kokonaan.

Lue lisää aiheesta

Hiilineutraalisuus Lämpö