Uutinen / 17.10.2022

Energiamurroksessa uudet teknologiat avainroolissa

Energia-ala on tällä hetkellä voimakkaassa murroksessa, jota ovat vauhdittaneet entisestään useat muutokset maailmanmarkkinoilla. Tänä vuonna Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tuonut markkinoille epävarmuutta, jonka vuoksi energian hintaan vaikuttavat tekijät, erityisesti raaka-aineiden, kuten kaasun ja hiilen, kustannukset ovat vaihdelleet maailmanmarkkinoilla suuresti ja nopeasti. Viime syksynä hintojen nousun aiheutti tuotannon ja kysynnän epäsuhta.

2022-10-Verkkosivut-Helen-Ventures 718x302.jpg

Tässä tilanteessa korostuu energiaomavaraisuuden merkitys. Helen-konsernin tavoitteena on hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Tavoite tullaan saavuttamaan muun muassa luopumalla kivihiilestä nopeutetulla aikataululla ja siirtymällä vaiheittain hajautettuun energiantuotantoon. Merkityksellisessä roolissa tavoitteen saavuttamisessa ovat uudet teknologiat ja innovaatiot.

Helen Ventures startup- ja kasvuyritysten tukena

Helen-konserniin kuuluva Helen Ventures on tehnyt tiivistä työtä startup- ja kasvuyritysten kanssa jo kolmen vuoden ajan. Energia-alan startup-yritysten kasvua vauhdittava sijoitusyhtiö on kasvattanut portfoliotaan kymmenellä lupaavalla yrityksellä ja investoi kaiken kaikkiaan 50 miljoonaa eurooppalaisiin startup-yrityksiin.

– Haluamme kiihdyttää energiamurrosta tarjoamalla rahoitusta lupaaville kasvuyrityksille, joiden ydintehtävä on älykkäämpien ja puhtaampien energiaratkaisujen rakentaminen. Helen Venturesin kautta tuemme energia-alaa ravistelevien ideoiden kasvua koko yhteiskuntaa hyödyttäviksi ratkaisuiksi, jotka vievät meitä kohti hiilineutraalisuutta, kertoo Helen Venturesin sijoitusjohtaja Terhi Vapola.

Helen Venturesin viimeisin sijoituskohde on Alankomaista käsin toimiva Solar Monkey, joka tarjoaa aurinkopaneelien myyntiä ja asennusta tehostavaa ohjelmistoa paneeleja asentavien yritysten käyttöön. Sen tarkoituksena on helpottaa aurinkoenergiaan siirtymistä koko Euroopassa.

Investointeja on tehty myös saksalaiseen node.energyyn, joka kehittää hajautetun energiajärjestelmän suunnitteluun ja hallintaan keskittynyttä ohjelmistoa, sekä kotimaiseen Freesiin, jonka luoma sisäilmajohtamisen palvelu auttaa ehkäisemään sisäilmaongelmia ja parantamaan energiatehokkuutta. Lisäksi Helen Venturesin portfolioon kuuluvat muun muassa kaukolämpöverkon energiakulutusta vähentävä ja kustannustehokkuutta lisäävä Gradyent ja energiainfrastruktuuriin kohdistuvia ulkoisia häiriötekijöitä satelliittikuvien avulla monitoroiva LiveEO.

Lue lisää Helen Venturesista