Nyhet / 17.10.2022

Ny teknik har en nyckelroll i energiomvälvningen

Energisektorn befinner sig i en kraftig omvälvning, som har fått ytterligare fart av en rad förändringar på världsmarknaden. I år har kriget i Ukraina fört med sig osäkerhet på marknaden, och därför har faktorerna som påverkar energipriset, i synnerhet kostnaderna för råvaror som gas och stenkol, varierat kraftigt och snabbt på världsmarknaden. Prisuppgången senaste höst berodde på obalans mellan tillgång och efterfrågan.

2022-10-Verkkosivut-Helen-Ventures 718x302.jpg

I den här situationen accentueras betydelsen av energisjälvförsörjning. Helenkoncernens mål är att nå klimatneutralitet fram till 2030. Man kommer att nå målet bland annat genom att avstå från stenkol i påskyndad takt och genom att successivt övergå till decentraliserad energiproduktion. Ny teknik och innovationer har en viktig roll på vägen mot målet.

Helen Ventures som stöd för startup- och tillväxtföretag

Helen Ventures som är en del av Helenkoncernen har redan i tre års tid haft ett nära samarbete med startup- och tillväxtföretag. Placeringsbolaget, som sätter fart på tillväxten hos startup-företag i energibranschen, har utökat sin portfölj med tio lovande företag och investerar totalt 50 miljoner i europeiska startup-företag.

– Vi vill sätta fart på energiomvälvningen genom att erbjuda finansiering till lovande tillväxtföretag vars kärnuppdrag är att bygga upp smartare och renare energilösningar. Via Helen Ventures stöder vi att idéer som ruskar om energibranschen växer till lösningar som gagnar hela samhället och för oss mot klimatneutralitet, säger placeringsdirektör Terhi Vapola på Helen Ventures.

Helen Ventures senaste placeringsobjekt är nederländska Solar Monkey, som levererar programvara till solpanelsföretag för att göra försäljning och installation av solpaneler effektivare. Syftet är att underlätta övergången till solenergi i hela Europa.

Helen Ventures har också investerat i tyska node.energy, som utvecklar programvara för planering och hantering av energisystem, samt i inhemska Freesi, vars tjänst för inomhusklimathantering hjälper till att förebygga problem med inomhusklimatet och förbättra energieffektiviteten. I Helen Ventures portfölj ingår också bland annat Gradyent, som minskar energiförbrukningen och ökar kostnadseffektiviteten i fjärrvärmenätet, och LiveEO, som med hjälp av satellitbilder övervakar yttre störningsfaktorer som riktar sig mot energiinfrastrukturen.

Läs mer om Helen Ventures